Przystanek Historia

Nie tylko Gestapo i NKWD… Niemieckie i sowieckie instytucje i ich rola w represjach wobec obywateli polskich w latach II wojny światowej - 17-18 września - Aktualności -

Instytut Pamięci Narodowej

Nawigacja

Nie tylko Gestapo i NKWD… Niemieckie i sowieckie instytucje i ich rola w represjach wobec obywateli polskich w latach II wojny światowej - 17-18 września

17-18 września (wtorek-środa), godz. 9.30

Międzynarodowa konferencja naukowa Nie tylko Gestapo i NKWD… Niemieckie i sowieckie instytucje i ich rola w represjach wobec obywateli polskich w latach II wojny światowej. 

Celem  konferencji jest poszerzenie stanu wiedzy o represjach, stosowanych przez III Rzeszę i Związek Sowiecki wobec obywateli polskich w latach II wojny światowej. Inicjowały je i realizowały nie tylko policje polityczne obu państw totalitarnych, lecz również inne formacje policyjne i paramilitarne, wojsko, sądownictwo, partie polityczne oraz administracja cywilna. W kręgu naszego zainteresowania znajdują się również funkcjonariusze wymienionych instytucji, zwłaszcza jeśli odgrywali w nich kierowniczą rolę. Interesują nas przede wszystkim te wątki represyjnej działalności wspomnianych państw, które w dotychczasowych badaniach były słabiej eksponowane.

 

do góry