Przystanek Historia

15 grudnia – Seminarium: "Muzyka w PRL" - 2011 -

Instytut Pamięci Narodowej

Nawigacja

15 grudnia – Seminarium: "Muzyka w PRL"

Muzyka w PRL – seminarium znanego dziennikarza Marka Wiernika. Gościem specjalnym będzie Jerzy Piórek, temat spotkania: "Wojna się skończyła. Piosenkowy socrealizm. Popaździernikowa odwilż". Godz. 17.00–19.00

do góry