Przystanek Historia

24 marca Polskie kino powojenne: twórcy i filmy - 2014 -

Instytut Pamięci Narodowej

Nawigacja

24 marca Polskie kino powojenne: twórcy i filmy

24 marca (poniedziałek) godz. 16:30

Polskie kino powojenne: twórcy i filmy – całoroczny cykl spotkań przedstawiających wybitnych polskich reżyserów filmowych i ich osiągnięcia artystyczne na tle ówczesnej rzeczywistości politycznej, społecznej i kulturowej. Wykład poświęcony twórczości Janusza Majewskiego wygłosi prof. dr hab. Piotr Zwierzchowski.

do góry