Przystanek Historia

Promocja książki Rzeczpospolita wolnych ludzi. Janusz Kurtyka w mediach – wybór wywiadów, artykułów, oświadczeń z lat 2000– 2010 - 9 kwietnia - 2015 -

Instytut Pamięci Narodowej

Nawigacja

Promocja książki Rzeczpospolita wolnych ludzi. Janusz Kurtyka w mediach – wybór wywiadów, artykułów, oświadczeń z lat 2000– 2010 - 9 kwietnia

9 kwietnia (czwartek) godz. 17:00

Promocja książki Rzeczpospolita wolnych ludzi. Janusz Kurtyka w mediach – wybór wywiadów, artykułów, oświadczeń z lat 2000– 2010. W spotkaniu udział wezmą dr Łukasz Kamiński – prezes Instytutu Pamięci Narodowej, Andrzej Grajewski – redaktor Tygodnika „Gość Niedzielny” i dr hab. Filip Musiał z krakowskiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej. Spotkanie poprowadzi red. Piotr Zaremba.W spotkaniu udział wezmą dr Łukasz Kamiński – prezes Instytutu Pamięci Narodowej, Andrzej Grajewski – redaktor Tygodnika „Gość Niedzielny” i dr hab. Filip Musiał z krakowskiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej. Rozmowę poprowadzi red. Piotr Zaremba.

Książkę będzie można kupić podczas spotkania. Jej promocja nie przypadkowo zbiega się w czasie obchodów piątej rocznicy katastrofy pod Smoleńskiem. Prof. Janusz Kurtyka był na pokładzie wraz z parą prezydencką oraz 93 osobami, które leciały na obchody 70. Rocznicy Zbrodni Katyńskiej

Ze wstępu dra Łukasza Kamińskiego:

Sprawowanie urzędu prezesa IPN było ukoronowaniem wcześniejszych doświadczeń Janusza Kurtyki, związanych zarówno z badaniem dziejów Polski, jak i z zabiegami o istotną obecność przeszłości we współczesnym życiu narodu. Czas ten niewątpliwie wywarł istotny wpływ nie tylko na jego pojmowanie historii, ale także na rozumienie sensu i znaczenia polskiej państwowości. Skala wyzwań i obowiązków związanych z pełnionym urzędem, a przede wszystkim tragiczna śmierć w kwietniu 2010 r. nie pozwoliły mu ująć tych przemyśleń w formę większego dzieła. Odczytywać je możemy z treści publicznych wystąpień, drobniejszych publikacji oraz udzielonych wywiadów. Ich wybór publikujemy w tym tomie.

Lektura zawartych w nim tekstów pozwala na odczytanie głównych elementów myślenia Janusza Kurtyki o Polsce i polskiej historii. Po pięciu latach ponownie usłyszeć możemy jeden z najważniejszych głosów w polskiej debacie minionej dekady. Głos, którego dziś nie tylko nam – pracownikom Instytutu Pamięci Narodowej – bardzo brakuje.

do góry