Przystanek Historia

Szkolenie dla nauczycieli z cyklu Polski wiek XX – losy państwa i narodu - 1 czerwca - 2017 -

Instytut Pamięci Narodowej

Nawigacja

Szkolenie dla nauczycieli z cyklu Polski wiek XX – losy państwa i narodu - 1 czerwca

Instytut Pamięci Narodowej we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej organizuje cykl szkoleń dla nauczycieli  przedmiotów humanistycznych pod tytułem Polski wiek XX – losy państwa i narodu. Pierwszy cykl szkoleń pod tytułem Między dwoma totalitaryzmami odbędzie się w bieżącym roku szkolnym.

Nauczyciele, którzy wezmą udział w co najmniej pięciu spotkaniach oraz przeprowadzą po każdych zajęciach co najmniej trzy zajęcia (lekcja, wycieczka, zajęcia koła przedmiotowego, etc.) otrzymają po zakończeniu kursu stosowny certyfikat MEN i IPN (czerwiec 2017 r.).

Szkolenia dla nauczycieli z Warszawy i okolic organizują Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej w Warszawie i Przystanek Historia Centrum Edukacyjne IPN im. Janusza Kurtyki.

 

Edycja I: Między dwoma totalitaryzmami 

Rok szkolny 2016/17

Harmonogram:

  1. 3 listopada 2016 – Fenomen Polskiego Państwa Podziemnego.
  2. 15 grudnia 2016 – Zbrodnie niemieckie i sowieckie na przedstawicielach polskich elit  pierwszym okresie okupacji (wrzesień 1939 – czerwiec 1941).
  3. 9 lutego 2017 – Polacy i Żydzi w czasie II wojny światowej.
  4. 23 marca 2017- Okaleczony kraj. Polska po zakończeniu II wojny światowej.
  5. 20 kwietnia 2017 – Polityka władz komunistycznych wobec społeczeństwa polskiego w latach 1944–1948.
  6. 1 czerwca 2017 – Operacja polska NKWD w Związku Sowieckim w 1937 r.

 

Szkolenia odbywać się będą w czwartki od godziny 15:00  w Centrum Edukacyjnym IPN im. Janusza Kurtyki Przystanek Historia, ul. Marszałkowska 21/25. 00-628 Warszawa.

Zgłoszenia przyjmujemy drogą mailową. W zgłoszeniu prosimy podać: imię i nazwisko, telefon, szkołę.

Informacje i zgłoszenia:

dr Paweł Kosiński

pawel.kosinski@ipn.gov.pl

Barbara Pamrów

barbara.pamrow@ipn.gov.pl

do góry