Przystanek Historia

Promocja książki Personalizm po polsku - 21 kwietnia - 2017 -

Instytut Pamięci Narodowej

Nawigacja

Promocja książki Personalizm po polsku - 21 kwietnia

21 kwietnia, godz. 17.30

Promocja książki Piotra Kosickiego Personalizm po polsku. Francuskie korzenie polskiej inteligencji katolickiej wydanej przez warszawski oddział IPN. W dyskusji udział wezmą: prof. Antoni Dudek, prof. Andrzej Friszke, dr hab. Krzysztof Kosiński oraz autor – Piotr H. Kosicki, profesor University of Maryland.

Praca Piotra H. Kosickiego ukazuje zmiany w postawach,  mentalności czołowych przedstawicieli polskiej inteligencji katolickiej połowy XX w. (…) Ponadto zmiany postaw, a zwłaszcza mentalności katolików świeckich nad Wisłą lokuje na szerokim tle zmian w nauczaniu Kościoła katolickiego w XX w. oraz postaw laikatu Europy Zachodniej w tym okresie; jak również w kontekście zmian społeczno-politycznych w Polsce, Europie i na świecie, szczególnie podczas II wojny światowej i w okresie zimnej wojny. (z recenzji prof. Marka Wierzbickiego)

do góry