Przystanek Historia

Polskie sierpnie: Wojciech Korfanty - 10 sierpnia - 2017 -

Instytut Pamięci Narodowej

Nawigacja

Polskie sierpnie: Wojciech Korfanty - 10 sierpnia

10 sierpnia (czwartek), godz. 17.30

W ramach cyklu Polskie sierpnie zapraszamy na pokaz filmu Wojciech Korfanty. W pogardzie i chwale w reż. Aleksandry Fudali. Spotkanie poprowadzi dr Jędrzej Lipski.

Film Aleksandry Fudali to próba rekonstrukcji biografii jednego z najważniejszych Ślązaków. Wojciech Korfanty był politykiem i publicystą, polskim działaczem narodowym na Śląsku, jednym z czołowych przywódców Chrześcijańskiej Demokracji. W latach 1903-1912 i 1918 poseł do Reichstagu oraz pruskiego Landtagu (1903-1918). 25 X 1918 wystąpił w Reichstagu z głośnym żądaniem przyłączenia do państwa polskiego wszystkich ziem polskich zaboru pruskiego. W styczniu 1920  r. został mianowany przez rząd polski komisarzem plebiscytowym na Górnym Śląsku, kierował całością przygotowań organizacyjnych, propagandowych i politycznych... Biografia do końca pełna dramatycznych momentów (Korfanty zmarł po ciężkiej chorobie, zwolniony wcześniej z aresztu) posłużyła autorom filmu do przypomnienia dokumentalnej sylwetki polityka. Film nie ocenia, jest sumą faktów, a także opinii historyków dla których przynajmniej w części, ocena postaci Korfantego nie jest jednoznaczna.

do góry