Przystanek Historia

Konferencja W drodze do władzy – struktury komunistyczne realizujące politykę Rosji Sowieckiej i ZSRR wobec Polski (1917–1945) – 12-13 października - 2017 -

Instytut Pamięci Narodowej

Nawigacja

Konferencja W drodze do władzy – struktury komunistyczne realizujące politykę Rosji Sowieckiej i ZSRR wobec Polski (1917–1945) – 12-13 października

12–13 października (czwartek, piątek), godz. 9.00

Międzynarodowa konferencja naukowa W drodze do władzy – struktury komunistyczne realizujące politykę Rosji Sowieckiej i ZSRR wobec Polski (1917–1945) zorganizowana przez Oddział IPN w Warszawie. Konferencja ma na celu przyjrzenie się polityce Rosji Sowieckiej/ZSRR wobec Polski z perspektywy instytucji/organizacji tworzonych przez władze państwową i partyjną na terenie państwa sowieckiego, które miały zajmować się tzw. sprawami polskimi. Zakres chronologiczny obejmuje okres od rewolucji październikowej do zakończenia II wojny światowej, czyli okres w którym Rosja Sowiecka/ZSRR podejmowała różne działania mające na celu zniszczenie suwerenności państwa polskiego.

 

 

W spotkaniu wezmą udział goście z Federacji Rosyjskiej, Stanów Zjednoczonych, Ukrainy i Białorusi. Poza tym będziemy gościć licznych specjalistów z polskich instytutów naukowych. Prawie wszystkie referaty podejmowane na konferencji będą wzbogacone przez dokumenty z Rosji. Dzięki czemu, nawet zagadnienia funkcjonujące już w polskiej nauce, zyskają nową wartość, a goście z zagranicy dodatkowo zapewnią inną perspektywę oglądu poszczególnych problemów.

 

Załączniki do strony

do góry