Przystanek Historia

Wystawa Karta 77. Europejczycy za żelazną kurtyną - 2017 -

Instytut Pamięci Narodowej

Nawigacja

Wystawa Karta 77. Europejczycy za żelazną kurtyną

2-19 października

Wystawa Karta 77. Europejczycy za żelazną kurtyną, która przybliża działalność kluczowych postaci związanych z Kartą 77, zawartość kilku najistotniejszych dla tej inicjatywy dokumentów oraz ukazuje realia komunistycznej Czechosłowacji.

Karta 77, powołana w Czechosłowacji 1 stycznia 1977 r., była inicjatywą obywatelską, która występowała przeciw ówczesnemu reżimowi komunistycznemu w związku z łamaniem praw człowieka oraz praw obywatelskich. Wiele wątków w sposób naturalny łączyło Kartę 77 z dyskusjami toczącymi się za żelazną kurtyną.

Wystawa została przygotowana przez Czeskie Centrum w Warszawie.

do góry