Przystanek Historia

Spotkanie z cyklu Od niepodległości do niepodległości - 21 listopada - 2017 -

Instytut Pamięci Narodowej

Nawigacja

Spotkanie z cyklu Od niepodległości do niepodległości - 21 listopada

21 listopada (wtorek), godz. 17.30

Spotkanie z cyklu Od niepodległości do niepodległości. O gabinecie Jędrzeja Moraczewskiego – pierwszym oficjalnym rządzie niepodległej Polski  –  dyskutować będą goście prof. Jana Żaryna: prof. Krzysztof Kawalec i red. Tomasz Łysiak.

DOŁĄCZ DO WYDARZENIA NA FACEBOOKU

Tymczasowy Rząd Ludowy Republiki Polskiej został powołany 18 listopada 1918 r. Na jego czele stanął Jędrzej Moraczewski, socjalista. Premier uważał, że „Polityka społeczna rządu iść musi po linii reform Zachodu, a nie Wschodu, skąd grozi chaos – z nią wiążą się finansowe wymogi, lecz idącej fali reform przeciwstawić się rząd nie może”. W krótkim czasie, mimo bardzo trudnej sytuacji w kraju, rząd Moraczewskiego ogłosił powszechne prawo wyborcze (także dla kobiet), ustanowił 8-godzinny dzień pracy, wprowadził ubezpieczenia chorobowe, zagwarantował prawo do strajku i legalność działania związków zawodowych, a także szereg innych ważnych reform. Jak wspominał premier: „Praca trwała dziennie 16 godzin. Prezydium pracowało 20 godzin na dobę. Trzeba było wzmocnić Polskę wewnętrznie”.

Gabinet Moraczewskiego funkcjonował do 16 stycznia 1919 r. – podał się do dymisji kilka dni przed wyborami do Sejmu Ustawodawczego. 

do góry