Przystanek Historia

Międzynarodowa konferencja naukowa Narody okupowanej Europy wobec Zagłady Żydów - 6-8 grudnia - 2017 -

Instytut Pamięci Narodowej

Nawigacja

Międzynarodowa konferencja naukowa Narody okupowanej Europy wobec Zagłady Żydów - 6-8 grudnia

6-8 grudnia (środa-piątek)

Międzynarodowa konferencja naukowa Narody okupowanej Europy wobec Zagłady Żydów zorganizowana przez Biuro Badań Historycznych IPN.

PROGRAM

Ideą konferencji jest prezentacja najnowszych wyników badań na temat stosunku rządów i społeczeństw krajów okupowanych przez III Rzeszę w latach II wojny światowej wobec ich żydowskich mieszkańców. Poruszona zostanie również kwestia postaw narodów z krajów kolaborujących z III Rzeszą wobec antyżydowskiej polityki ich rządów oraz stanowisko państw neutralnych wobec losu społeczności żydowskiej i żydowskich uchodźców.

W wystąpieniach pokazane zostaną różne uwarunkowania (prawne, ekonomiczne, historyczne) wpływające na zachowania wobec wyłączonej spod prawa, skazanej na zagładę społeczności, ukazujące szeroki wachlarz postaw: od pomocy ofiarom po współpracę z okupantem w realizacji antyżydowskiej polityki.

W konferencji wezmą udział badacze reprezentujący europejskie, amerykańskie i izraelskie ośrodki badawcze, zajmujące się tematyką losu społeczności żydowskiej w latach II wojny światowej.

Obrady prowadzone będą w języku polskim i angielskim z tłumaczeniem symultanicznym.

Konferencja odbywa się w ramach obchodów 75. rocznicy powstania Rady Pomocy Żydom „Żegota”.

do góry