Przystanek Historia

Promocja zapisków kard. Wyszyńskiego Pro Memoria - 12 grudnia - 2017 -

Instytut Pamięci Narodowej

Nawigacja

Promocja zapisków kard. Wyszyńskiego Pro Memoria - 12 grudnia

12 grudnia w Przystanku Historia zaprezentowane zostały dwa pierwsze tomy zapisków Pro Memoria Prymasa Stefana Wyszyńskiego. W dyskusji udział wzięli redaktorzy wydania: prof. Jan Żaryn, dr hab. Paweł Skibiński, dr Ewa Czaczkowska oraz dr Rafał Łatka, który poprowadził rozmowę.

Zapiski kardynała Wyszyńskiego to niezwykłe, unikatowe źródło nie tylko do biografii Prymasa Tysiąclecia, lecz także dziejów polskiego Kościoła. Prof. Żaryn stwierdził, że od teraz niemożliwe będzie napisanie książki o Kościele w PRL bez sięgnięcia do Pro Memoria.

Monumentalna edycja źródłowa obejmująca notatki „Prymasa Tysiąclecia” z lat 1948-1981, która składać się będzie z dwudziestu siedmiu tomów, powstała z inicjatywy Archidiecezji Warszawskiej i Archidiecezji Gnieźnieńskiej dysponentów spuścizny kardynała Wyszyńskiego. Dwa pierwsze tomy obejmują zapiski Prymasa z lat 1948-1953, czyli okresu gdy komunistyczne władze dążyły do całkowitej marginalizacji społecznej Kościoła.

do góry