Przystanek Historia

Wykład dr. Cholińsky'ego - 11 grudnia - 2017 -

Instytut Pamięci Narodowej

Nawigacja

Wykład dr. Cholińsky'ego - 11 grudnia

W poniedziałek 11 grudnia Przystanek Historia gościł dr. Jana Cholínský'ego z ÚSTR (Ústav pro studium totalitních režimů  czeski odpowiednik IPN). Czeski historyk wygłosił wykład Aksamitna rewolucja w Czechosłowacji, transformacja komunizmu w postkomunizm i problemy historiografii, po którym odbyła się dyskusja. Spotkanie prowadził dr hab. Sławomir Cenckiewicz, dyrektor Wojskowego Biura Historycznego im. gen. K. Sosnkowskiego

Dr Jan Cholínský jest historykiem i publicystą, pracuje w Instytucie Badania Reżimów Totalitarnych (Ústav pro studium totalitních režimů – czeski odpowiednik Instytutu Pamięci Narodowej). W latach 2012-2014 był redaktorem naczelnym pisma naukowego "Securitas Imperii" wydawanego przez ÚSTR​. Jego zainteresowania koncentrują się wokół historii Czechosłowacji po II wojnie światowej oraz czeskiej emigracji niepodległościowej. Jest autorem licznych artykułów naukowych i popularnonaukowych oraz biografii czeskiego historyka emigracyjnego Josefa Kalvody.

do góry