Przystanek Historia

Projekt Łączka i inne miejsca poszukiwań - 2018 -

Instytut Pamięci Narodowej

Nawigacja

Projekt Łączka i inne miejsca poszukiwań

Ubiegłoroczna edycja projektu, w której wzięli udział uczniowie szkół warszawskich i województwa mazowieckiego, cieszyła się dużym powodzeniem – uczestniczyło w niej ponad 120 uczniów. W tym roku projekt będzie realizowany również przez oddziały i delegatury IPN w Białymstoku, Bydgoszczy, Gdańsku, Bielsku-Białej, Łodzi i Szczecinie.
 
Do udziału w tegorocznej edycji zapraszamy uczniów siódmych i ósmych klas szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Wszystkie informacje znajdują się poniżej, zapraszamy także do osobistego kontaktu. Zgłoszenia udziału szkół przyjmujemy do 1 października 2018 roku

Projekt poświęcony jest poszukiwaniom nieznanych miejsc pochówku ofiar reżimu totalitarnego. Uczestnicząc w sześciu spotkaniach, uczniowie poznają rolę, jaką w poszukiwaniach odgrywają poszczególne dziedziny nauki (m.in. archeologia, antropologia, genetyka), zdobywają wiedzę o historii poprzez losy ludzi, uczą się poszanowania dla życia ludzkiego i odpowiedzialności za swoje czyny i decyzje. Finał będzie okazją do zaprezentowania swoich refleksji w postaci etiud filmowych dotyczących problematyki poruszanej w ramach projektu.

 
 
 
do góry