Przystanek Historia

Dwie wizje "Solidarności" - 16 marca - 2018 -

Instytut Pamięci Narodowej

Nawigacja

Dwie wizje "Solidarności" - 16 marca

16 marca (piątek), godz. 17.30

Promocja nowych książek o NSZZ "Solidarność":  Anatomia rewolucji. Narodziny ruchu społecznego „Solidarność” w 1980 roku Tomasza Kozłowskiego oraz Przekroczyć nowoczesność. Projekt polityczny ruchu społecznego Solidarność Krzysztofa Mazura. W dyskusji udział wezmą: prof. Antoni Dudek, dr Tomasz Kozłowski i dr Krzysztof Mazur. Prowadzenie: dr Rafał Łatka.

DOŁĄCZ DO WYDARZENIA NA FACEBOOKU

Anatomia rewolucji. Narodziny ruchu społecznego „Solidarność” w 1980 roku opisuje historię oraz mechanizmy powstawania Niezależnego Samorządnego Związku zawodowego „Solidarność” w 1980 r. W pracy został zrekonstruowany proces zawiązywania się protestów oraz ich dyfuzji. Opisano rolę, jaką w tym procesie pełniły organizacje koordynujące działania strajkowe oraz wydawane przez strajkujących gazetki i ulotki.

Książka Przekroczyć nowoczesność. Projekt polityczny ruchu społecznego Solidarność  próbuje odtworzyć źródłowe doświadczenie ruchu społecznego i projekt polityczny Solidarności z lat 1980-1981, stawiając przy tym wiele ważnych pytań dotyczących nie tylko historii, ale i współczesności.Praca dr. Mazura pozwala lepiej zrozumieć problemy, jakie ma dziś z tożsamością nasza klasa polityczna, której znacząca część wciąż podkreśla swoje solidarnościowe korzenie.

do góry