Przystanek Historia

Spotkanie Klubu Historycznego im. Gen. Stefana Roweckiego „Grota” - 30 maja - 2018 -

Instytut Pamięci Narodowej

Nawigacja

Spotkanie Klubu Historycznego im. Gen. Stefana Roweckiego „Grota” - 30 maja

30 maja (środa), godz. 17.00
Spotkanie filmowe Klubu Historycznego im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” – pokaz filmu Misja Retingera z cyklu Z archiwum IPN. Komentarz historyczny wygłosi dr Władysław Bułhak. Prowadzenie: dr Przemysław Gasztold.
O Józefie Hieronimie Retingerze niektórzy historycy mówią „postać kontrowersyjna”, inni – „zdrajca”. Pochodził ze znanej rodziny prawniczej.  Klient jego ojca, Władysław Zamoyski, wprowadził Retingera w środowiska elity - jego opiekunem w Anglii został Józef Conrad, a w Meksyku prezydent tego kraju. W Polsce zaprzyjaźnił się z gen. Władysławem Sikorskim i współpracował z nim po wojnie obronnej 1939 r. Po kapitulacji Francji skontaktował Sikorskiego z Churchillem.
W miarę postępu działań wojennych stało się jasne, że Polska padnie łupem ZSRR. Retinger wystąpił z pomysłem oddania Sowietom ziem wschodnich, a w zamian wyjednania gwarancji niepodległości. Zyskał poparcie Anglików dla tego pomysłu i w tajemnicy przed polskim kierownictwem wojskowym w Anglii skoczył na spadochronie do kraju. Jednak jego misja nie uszła uwagi polskiego wywiadu i w ślad za Retingerem poszła do kraju instrukcja „Powstrzymać albo zlikwidować”...
 

do góry