Przystanek Historia

II wojna światowa w stosunkach polsko-ukraińskich – stan badań, perspektywy badawcze - 5-6 lipca - 2018 -

Instytut Pamięci Narodowej

Nawigacja

II wojna światowa w stosunkach polsko-ukraińskich – stan badań, perspektywy badawcze - 5-6 lipca

5–6 lipca (czwartek-piątek)

Międzynarodowa konferencja naukowa II wojna światowa w stosunkach polsko-ukraińskich – stan badań, perspektywy badawcze pod patronatem Marszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Stanisława Karczewskiego.

 

PROGRAM

 

5 lipca (czwartek)

9.30–9.45 Uroczyste otwarcie konferencji

Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Stanisław Karczewski
Prezes Instytutu Pamięci Narodowej Jarosław Szarek

9.45–11.05 Panel I: Geneza konfliktu
Część 1

 • 9.45–10.05
  Dr hab. Andrzej Zięba (UJ), Stosunki polsko-Ukraińskie w II RP – stan badań
 • 10.05–10.25
  Prof. Hiroaki Kuromiya (Indiana University, Bloomington), The „Polish Question” in Soviet Ukraine before WWII
 • 10.25–10.45
  Prof. Ołeksandr Zajcew (Ukraiński Katolicki Uniwersytet, Lwów), Польща і поляки в концепціях українського інтегрального націоналізму міжвоєнної доби  (Polska i Polacy w koncepcjach ukraińskiego integralnego nacjonalizmu w okresie międzywojennym)
 • 10.45–11.05
  Dyskusja

11.20–13.00 Panel I: Geneza konfliktu
Część 2

 • 11.20–1.40
  Prof. dr hab. Zbigniew Zaporowski (UMCS), Wołyń w II Rzeczypospolitej – stan badań
 • 11.40–12.00
  Prof. Mykoła Kuczerepa (Wschodnioeuropejski Uniwersytet Narodowy im. Łesi Ukrainki, Łuck),  Stosunki polsko-ukraińskie na Wołyniu 1921–1939 w historiografii ukraińskiej
 • 12.00–12.20
  Prof. Wołodymyr Baran (Wschodnioeuropejski Uniwersytet Narodowy im. Łesi Ukrainki, Łuck), Polacy i Ukraińcy pod okupacją sowiecką (1939–1941) – stan badań
 • 12.20–12.40
  Prof. Władysław Hrynewycz (Instytut Badań Politycznych i Narodowościowych NAN Ukrainy, Kijów), Інкорпорація Західної України до СССР, 1939–1941: Особливості радянської національної політики (Inkorporacja Ukrainy Zachodniej do ZSRR 1939–1941: cechy sowieckiej polityki narodowościowej)
 • 12.40–13.00
  Dyskusja

14.00–15.20
Panel II: Historiografia relacji polsko-ukraińskich okresu II WŚ

 • 14.00–14.20
  Dr hab. Jan Pisuliński (prof. Uniwersytetu Rzeszowskiego), Konflikt polsko-ukraiński w polskiej historiografii
 • 14.20–14.40
  Dr Aleksander Gogun (Freie Universität, Berlin), Невнимание к соседям. Польско-украинский конфликт в годы Второй мировой войны в немецкой и российской историографии (Konflikt polsko-ukraiński podczas II wojny światowej w historiografii rosyjskiej i niemieckiej)
 • 14.40–15.00
  Prof. Ihor Iliuszyn (Kijów), Konflikt polsko-ukraiński w historiografii ukraińskiej
 • 15.00–15.20
  Dyskusja

Godz. 15.40–16.40
Panel III: Kwestie prawno-teoretyczne

 • 15.40–16.00
  Prof. dr hab. Marek Kornat (IH PAN), Nowe zbrodnie, nowe pojęcia w XX wieku
 • 16.00–16.20
  Prof. dr hab. Piotr Madajczyk (ISP PAN), Czystki etniczne i totalitaryzmy (zbrodnia wołyńska jako element totalitarnej ideologii OUN-UPA)
 • 16.20–16.40
  Dyskusja

17.00–18.40
Panel IV: Ustalenia i perspektywy badawcze
Część 1

 • 17.00–17.20
  Ewa Siemaszko (Warszawa), Straty ludności polskiej na Wołyniu w wyniku ludobójczych akcji OUN-UPA (1942–1944) – ustalenia aktualne
 • 17.20–17.40
  Tomasz Bereza (IPN Rzeszów), Projekt badawczy IPN: Zbrodnie nacjonalistów ukraińskich na Kresach Południowo-Wschodnich II Rzeczypospolitej (1939–1945) w dokumentach – prezentacja
 • 17.40–18.00
  Prof. dr hab. Igor Hałagida (Uniwersytet Gdański), Losy duchowieństwa greckokatolickiego i prawosławnego w trakcie konfliktu polsko-ukraińskiego  – wyniki badań
 • 18.00–18.20
  Ks. Prof. dr hab. Józef Marecki (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, Kraków), Losy duchowieństwa rzymskokatolickiego w trakcie konfliktu polsko-ukraińskiego  – wyniki badań
 • 18.20–18.40
  Dyskusja

 

6 lipca (piątek)

9.00–10.20
Panel IV: Ustalenia i perspektywy badawcze
Część 2

 • 9.00–9.20
  Dr hab. Mirosław Szumiło (IPN, UMCS), Konflikt polsko-ukraiński na Chełmszczyźnie w latach 1942–1947 – stan badań
 • 9.20–9.40
  Prof. Leonid Zaszkilniak (Lwowski Uniwersytet Narodowy im. Iwana Franki, Lwów), Проблеми інтерпретації і термінології українсько–польського конфлікту в роки Другої світової війни (Problemy interpretacji i terminologii konfliktu ukraińsko-polskiego w latach II wojny światowej)
 • 9.40–10.00
  Dr Serhij Kokin (Instytut Historii NAN Ukrainy, Kijów), Організація і діяльність оперативних груп НКВС-НКДБ УРСР у 1944–1945 роках (Organizacja i działalność grup operacyjnych NKWD-NKGB 1944–1945)
 • 10.00–10.20
  Dyskusja

10.40–12.20
Panel V : Ustalenia badawcze – studia przypadku

 • 10.40–11.00
  Dr Marcin Bukała (IPN Rzeszów), Ofiary OUN-UPA w powiecie brzeżańskim w latach 1943–1945 w świetle dokumentów. Aktualne ustalenia i perspektywy badawcze
 • 11.00–11.20
  Piotr Chmielowiec (IPN Rzeszów), Zbrodnie bojówek ukraińskich dokonane na żołnierzach Wojska Polskiego i ludności cywilnej jesienią 1939 r. na Kresach Wschodnich II RP. Dotychczasowe wyniki kwerend archiwalnych
 • 11.20–11.40
  Tomasz Bereza (IPN Rzeszów), Przesiedleni znad Sanu – zamordowani nad Horyniem. Zbrodnie OUN-UPA dokonane na Polakach przesiedlonych w 1940 r. z sowieckiego pasa granicznego. Ustalenia na podstawie dotychczasowych kwerend archiwalnych
 • 11.40–12.00
  Tomasz Róg (Cieszanów), Mord pod Zatylem koło Bełżca(16 czerwca 1944 r.)
 • 12.00–12.20
  Dyskusja

13.20–14.40
Panel VI: Poszukiwania i pamięć

 • 13.20–13.40
  Dr Leon Popek (IPN),  Ekshumacje ofiar zbrodni OUN-UPA (dotychczasowe wyniki, wyzwania, perspektywy)
 • 13.40–14.00
  Dr Damian Markowski (IPN), Miejsca pamięci w Polsce i na Ukrainie związane z tzw. antypolską akcją OUN-UPA
 • 14.00–14.20
  Prof. dr hab. Grzegorz Mazur (UJ), OUN-UPA w ukraińskiej polityce historycznej
 • 14.20–14.40
  Dyskusja

15.00–17.00
Panel VII: Dyskusja panelowa – stan badań i perspektywy badawcze

 • Prof. Grzegorz Hryciuk (prof. Uniwersytetu Wrocławskiego)
 • Prof. dr hab.  Grzegorz Motyka (ISP PAN) 
 • Dr hab. Jan Pisuliński (prof. Uniwersytetu Rzeszowskiego)
 • Prof. Jurij Szapował (Instytut Badań Politycznych i Narodowościowych NAN Ukrainy, Kijów)
 • Prof. Ihor Iliuszyn (Kijów)
 • Prof. Leonid Zaszkilniak  (Lwowski Uniwersytet Narodowy im. Iwana Franki, Lwów)
 • Moderator: dr hab. Mirosław Szumiło (IPN, UMCS)

17.00 ​Zakończenie konferencji

 

do góry