Przystanek Historia

Wystawa Korpus Ochrony Pogranicza 1924-1939 - 29 sierpnia - 17 września - 2018 -

Instytut Pamięci Narodowej

Nawigacja

Wystawa Korpus Ochrony Pogranicza 1924-1939 - 29 sierpnia - 17 września

 29 sierpnia - 17 września

Wystawa Korpus Ochrony Pogranicza 1924-1939 przygotowana przez Delegaturę IPN w Białymstoku. 

Odrodzona po ponad wiekowej niewoli Polska zmagała się z wieloma problemami. Jednym z nich było zapewnienie spokoju na wschodnich rubieżach. Długość granicy i jej specyfika, wielonarodowy tygiel ludności, a szczególnie sąsiedztwo systemu komunistycznego stawiało przed jednostkami kordonowymi szereg złożonych zadań, z którymi nie zawsze były w stanie się uporać.

Przeciwdziałając temu w dniach 21–22 sierpnia 1924 r., w Spale powołano przez czynniki polityczno-wojskowe do życia Korpus Ochrony Pogranicza, który został zorganizowany jako formacja graniczna o charakterze wojskowym. Dowództwo powierzono gen. dyw. Henrykowi Minkiewiczowi. Dla nowo powstałych oddziałów zaplanowano starannie dobraną kadrę oficerską jak i ściśle określony narodowo skład żołnierzy.

Pierwsze posterunki na najbardziej zagrożonych odcinkach KOP przejął już jesienią 1924 r. Skuteczne metody ochrony pasa granicznego oraz codzienne poświęcenie w służbie szybko przyniosły kres bandyckim napaściom, dywersyjnym rajdom i masowemu przemytowi.

 

do góry