Przystanek Historia

Finał Konkursu o Nagrodę im. prof. Tomasza Strzembosza - 11 września - 2018 -

Instytut Pamięci Narodowej

Nawigacja

Finał Konkursu o Nagrodę im. prof. Tomasza Strzembosza - 11 września

11 września (wtorek), godz. 16.00

We wtorek 11 września w Przystanku Historia odbył się uroczysty finał VII edycji Konkursu o Nagrodę im. prof. Tomasza Strzembosza. W tym roku Jury przyznało nagrodę dr. Witoldowi Bagieńskiemu za książkę Wywiad cywilny Polski Ludowej w latach 1945-1961.

Nagroda jest przyznawana corocznie za najlepszą książkę dotyczącą najnowszej historii, tj. okresu od wybuchu II wojny światowej do 1989 roku. Do konkursu może zostać zgłoszona wyłącznie debiutancka książka bądź druga książka w dorobku autora, która jest dziełem oryginalnej twórczości autora oraz wynikiem jego własnych badań, a ponadto jest napisana przystępnym językiem literackim, zrozumiałym dla przeciętnie wykształconego człowieka.

Organizatorem konkursu jest Fundacja im. Tomasza Strzembosza we współpracy z Instytutem Studiów Politycznych PAN i Collegium Civitas.

do góry