Przystanek Historia

Promocja trzeciego tomu Pro Memoria - 29 października - 2018 -

Instytut Pamięci Narodowej

Nawigacja

Promocja trzeciego tomu Pro Memoria - 29 października

29 października (poniedziałek), godz. 17.30


Promocja trzeciego tomu Pro Memoria – dzienników Prymasa Stefana Wyszyńskiego. Tom III obejmuje zapiski Prymasa Wyszyńskiego z okresu pobytu w uwięzieniu w latach 1953-1956. Został opracowany przez Iwonę Czarcińska i ks. dr Andrzeja Gałkę.

DOŁĄCZ DO WYDARZENIA NA FACEBOOKU

W dyskusji udział wezmą:

  • Bp prof. Jan Kopiec - przewodniczący Rady Programowej Wydania "Pro Memoria"
  • Prof. dr hab. Antoni Dudek - członek Rady Programowej wydania "Pro Memoria"
  • Dr hab. Paweł Skibiński - przewodniczący Zespołu Redakcyjnego wydania "Pro Memoria"
  • Ks. dr Andrzej Gałka - redaktor naukowy III tomu "Pro Memoria"
  • Dr Rafał Łatka - Instytut Pamięci Narodowej


Pro Memoria to pierwsze całościowe wydanie zapisków prymasa Stefana Wyszyńskiego z lat 1948–1981, unikatowe świadectwo niestrudzonej działalności prymasa oraz niekwestionowanego autorytetu społecznego i rzecznika praw narodu. Edycja powstała dzięki współdziałaniu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Instytutu Prymasa Wyszyńskiego i Instytutu Pamięci Narodowej.

do góry