Przystanek Historia

Promocja książki Jeńcy września 1939 - 11 października - 2018 -

Instytut Pamięci Narodowej

Nawigacja

Promocja książki Jeńcy września 1939 - 11 października

11 października (czwartek), godz. 14:00

Promocja książki Tetiany Samsoniuk Jeńcy września 1939  która opowiada o losie polskich jeńców wojennych z września 1939, którzy po 17 września, po ataku wojsk sowieckich na ziemie kresowe, znaleźli się w sowieckiej niewoli. 

Szczególnym rodzajem sowieckich represji stosowanych wobec żołnierzy Wojska Polskiego na terenach Ukrainy zachodniej od września 1939 do czerwca 1941 roku było ich bezprawne przetrzymywanie w obozach dla jeńców wojennych oraz wyzyskiwanie, jako darmowej siły roboczej - pisze autorka książki.

Książka została opublikowana na Ukrainie staraniem pisma "Monitor Wołyński" z Łucka.

 

do góry