Przystanek Historia

Promocja książki Bez wyboru. Głosowania do Sejmu PRL 1952-1989 - 11 grudnia - 2018 -

Instytut Pamięci Narodowej

Nawigacja

Promocja książki Bez wyboru. Głosowania do Sejmu PRL 1952-1989 - 11 grudnia

11 grudnia (wtorek), godz. 17.00

Promocja książki Bez wyboru. Głosowania do Sejmu PRL 1952-1989. W dyskusji udział wezmą: prof. Jerzy Eisler, prof. Antoni Dudek oraz dr Michał Siedziako – autor. Prowadzenie: dr Konrad Rokicki.

Książka stanowi wielopłaszczyznową analizę kolejnych wyborów do Sejmu PRL. Autor, wychodząc od charakterystyki systemów wyborczych Związku Radzieckiego i państw strefy radzieckiej dominacji w Europie, charakteryzuje zarówno ich oficjalny wymiar (przepisy prawa, propagandę, rytuały wyborcze), jak i to, co kryło się za wspomnianą fasadą: nieformalne praktyki, manipulacje i fałszerstwa, zakulisową rywalizację i działania aparatu represji. Opisuje kolejne kampanie wyborcze w PRL, społeczną percepcję peerelowskich głosowań, różnego rodzaju formy oporu oraz działania opozycji antykomunistycznej związane z wyborami.

do góry