Przystanek Historia

Zmagania o niepodległość Polski do listopada 1918 r. oraz budowa struktur państwa i wojny o granice Rzeczypospolitej – 28-29 stycznia 2019 r. - 2019 -

Instytut Pamięci Narodowej

Nawigacja

Zmagania o niepodległość Polski do listopada 1918 r. oraz budowa struktur państwa i wojny o granice Rzeczypospolitej – 28-29 stycznia 2019 r.

Instytut Pamięci Narodowej we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej organizuje cykl szkoleń dla nauczycieli przedmiotów humanistycznych pod tytułem Zmagania o niepodległość Polski do listopada 1918 r. oraz budowa struktur państwa i wojny o granice Rzeczypospolitej. Pierwsza część szkoleń, realizowana w roku szkolnym 2017/2018, obejmowała tematykę walk o niepodległość w okresie od 1768 do 1918 r. Część druga (rok szkolny 2018/2019) dotyczyć będzie okresu walk o granice odrodzonej Rzeczypospolitej oraz tworzenia zrębów ustroju państwa do 1921 r.

Obie części szkolenia będą certyfikowane. Nauczyciele, którzy wezmą udział w co najmniej trzech z czterech spotkań w roku szkolnym oraz przeprowadzą po każdych zajęciach co najmniej dwoje zajęć (lekcja, wycieczka, zajęcia koła przedmiotowego, etc.), otrzymają po zakończeniu kursu stosowny certyfikat MEN i IPN (wrzesień 2018 r. oraz wrzesień 2019 r.). Nauczyciele, którzy wezmą udział w co najmniej dwóch spotkaniach w ciągu roku szkolnego lub w większej liczbie spotkań, ale bez przeprowadzenia zajęć, otrzymają zaświadczenia o udziale w szkoleniu.

Kurs dla nauczycieli z Warszawy i okolic odbędzie się w Przystanku Historia Centrum Edukacyjnym IPN im. Janusza Kurtyki w Warszawie, ul. Marszałkowska 21/25. Uwaga: organizatorzy nie zapewniają noclegów oraz nie pokrywają kosztów dojazdu. Organizatorzy zapewniają uczestnikom obiad oraz bufet kawowy w trakcie dwóch dni szkolenia.

Zapisy na szkolenie zostały zamknięte.

 

 

 

 

do góry