Przystanek Historia

Seminarium dla nauczycieli Jan Rodowicz "Anoda" - 2 marca - 2019 -

Instytut Pamięci Narodowej

Nawigacja

Seminarium dla nauczycieli Jan Rodowicz "Anoda" - 2 marca

Harcerz, żołnierz Armii Krajowej, powstaniec, student architektury – Jan Rodowicz „Anoda” to wyjątkowa postać, której losy warto przybliżyć młodzieży. Jak robić to na szkolnych lekcjach historii, wiedzą już nauczyciele uczestniczący w seminarium stacjonarno-terenowym, które odbyło się 2 marca.

Miejsca związane z życiem i działalnością konspiracyjną „Anody” znalazły się na trasie spaceru edukacyjnego. Uczestnicy seminarium zwiedzili również nową ekspozycję Muzeum Powstania Warszawskiego w piwnicach dawnego Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, gdzie Jan Rodowicz był więziony i gdzie zginął w niewyjaśnionych okolicznościach.

Drugą część szkolenia stanowiły warsztaty metodyczne. Nauczyciele zapoznali się z przykładowymi scenariuszami lekcji oraz propozycjami zadań opartych na fragmentach spektaklu Pseudonim „Anoda”. Przedstawiono również materiały pochodzące ze śledztwa ,,Anody’’, które następnie analizowano w grupach.

Zajęcia spotkały się z dużym zainteresowaniem, zaangażowaniem i pozytywnym odbiorem uczestników, którzy deklarowali, że podczas swoich lekcji będą uczyć o Janie Rodowiczu „Anodzie”.

Seminarium zostało zorganizowane przez Przystanek Historia Centrum Edukacyjne IPN im. Janusza Kurtyki oraz Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjnych i Szkoleń. Spacer i warsztaty prowadziła Michalina Żelazny – edukatorka Przystanku Historia.

 

do góry