Przystanek Historia

Od Wolnych Związków Zawodowych Wybrzeża do Solidarności. Dyskusja bez cenzury - 18 czerwca - 2019 -

Instytut Pamięci Narodowej

Nawigacja

Od Wolnych Związków Zawodowych Wybrzeża do Solidarności. Dyskusja bez cenzury - 18 czerwca

18 czerwca (wtorek), godz. 17.00

Od Wolnych Związków Zawodowych Wybrzeża do Solidarności. Dyskusja bez cenzury. Spotkanie otworzy Prezes Instytytu Pamięci Narodowej - dr Jarosław Szarek, a w rozmowie udział wezmą: działacze WZZ Lech Zborowski i Jan Karandziej oraz dr hab. Sławomir Cenckiewicz. Prowadzenie: Witold Gadowski.

DOŁĄCZ DO WYDARZENIA NA FACEBOOKU

„Społeczeństwo musi wywalczyć sobie prawo do demokratycznego kierowania swoim państwem. Wszystkie jego warstwy muszą zdobyć możliwość samoorganizacji oraz tworzenia instytucji społecznych rzetelnie realizujących ich prawa. (…) Celem Wolnych Związków Zawodowych jest organizacja obrony interesów ekonomicznych, prawnych i humanitarnych pracowników. Wolne Związki Zawodowe deklarują swą pomoc i opiekę wszystkim pracownikom bez różnicy przekonań czy kwalifikacji” (Deklaracja założycielska WZZ Wybrzeża).

do góry