Przystanek Historia

Sonderfahndungsbuch Polen. Specjalna Księga Gończa dla Polski - 11 września - 2019 -

Instytut Pamięci Narodowej

Nawigacja

Sonderfahndungsbuch Polen. Specjalna Księga Gończa dla Polski - 11 września

11 września w Przystanku Historia zaprezentowano reprint publikacji Sonderfahndungsbuch Polen. Specjalna Księga Gończa dla Polski w opracowaniu przez Grzegorza Bębnika. Spotkanie poprowadził dr hab. prof. UG Grzegorz Berendt (Muzeum II Wojny Światowej), a o niemieckiej polityce represji rozmawiali: dr Paweł Kosiński, dr Marcin Przegiętka (Biuro Badań Historycznych) oraz dr hab. Grzegorz Bębnik (Oddziałowe Biuro Badań Historycznych w Katowicach), autor opracowania.

W spotkaniu uczestniczyli także specjalni goście: Dariusz Piontowski, minister edukacji narodowej, dr Barbara Fedyszak-Radziejowska, doradca Prezydenta RP, oraz dr Mateusz Szpytma – zastępca prezesa IPN.

Specjalna Księga Gończa dla Polski to niemiecka lista proskrypcyjna z początku 1940 r., zawierająca nazwiska osób przeznaczonych do natychmiastowego aresztowania, opracowana przez Główny Urząd Policji Kryminalnej Rzeszy w Berlinie, we współpracy z działającymi na ziemiach polskich od września 1939 r. grupami operacyjnymi (Einsatzgruppen) policji bezpieczeństwa i SD. Reprint został opatrzony krytycznym wstępem przygotowanym przez dr. hab. Grzegorz Bębnika.

do góry