Przystanek Historia

Normatywy Wojskowej Służby Wewnętrznej (1957–1990) - 10 września - 2019 -

Instytut Pamięci Narodowej

Nawigacja

Normatywy Wojskowej Służby Wewnętrznej (1957–1990) - 10 września

10 września (wtorek), godz. 17:30

Instytut Pamięci Narodowej zaprasza na promocję książki Normatywy Wojskowej Służby Wewnętrznej (1957–1990) w opracowaniu Bartosza Kapuściaka.

W dyskusji udział wezmą: 

  • dr hab. Sławomir Cenckiewicz – Dyrektor Wojskowego Biura Historycznego
  • dr Paweł Piotrowski – Wojskowe Biuro Historyczne
  • Bartosz Kapuściak – autor, Oddziałowe Biuro Badań Historycznych IPN w Katowicach  

Prezentowany tom źródeł wraz z komentarzami pokazuje, jak dużą rolę odgrywała Wojskowa Służba Wewnętrzna zarówno w strukturach sił zbrojnych PRL, jak też w skali całego kraju, obejmując swoim zakresem, szczególnie w latach osiemdziesiątych XX w., także obszar działań Służby Bezpieczeństwa. Autor zbioru podjął też próbę odpowiedzi na pytanie: na ile skuteczna była w wypadku WSW „ochrona” samego „ludowego” Wojska Polskiego?

 

DOŁĄCZ DO WYDARZENIA NA FACEBOOKU

 

 

 

do góry