Przystanek Historia

Oferta dla nauczycieli i studentów w roku szkolnym 2016/2017 - Dla Nauczycieli -

Instytut Pamięci Narodowej

Nawigacja

Oferta dla nauczycieli i studentów w roku szkolnym 2016/2017

OFERTA DLA NAUCZYCIELI I STUDENTÓW

 

Między dwoma totalitaryzmami – seminarium z cyklu Polski wiek XX – losy państwa i narodu

Seminarium dla nauczycieli przedmiotów humanistycznych organizowane we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej. Celem pierwszego szkolenia z cyklu Polski wiek XX – losy państwa i narodu jest przedstawienie konsekwencji II wojny światowej i okupacji ziem Rzeczypospolitej Polskiej, która we wrześniu 1939 roku stała się obiektem agresji III Rzeszy Niemieckiej i Związku Sowieckiego. Dwa totalitaryzmy doprowadziły do zniszczenia dorobku kulturalnego Polski i okaleczenia społeczeństwa polskiego w sposób nieznany w jego dziejach. Podczas kursu poruszone zostaną zagadnienia takie jak zbrodnie niemieckie i sowieckie na przedstawicielach polskich elit, straty osobowe, terytorialne i materialne po zakończeniu II wojny światowej czy fenomen Polskiego Państwa Podziemnego.

Termin: listopad 2016 – maj 2017

Kontakt:

Barbara Pamrów – tel. 22 576 30 09

barbara.pamrow@ipn.gov.pl

 

Edukacja w miejscach pamięci związanych z komunizmem

Seminarium dla przewodników miejskich i pilotów wycieczek. W programie: zwiedzanie miejsc związanych z represjami komunistycznymi w Warszawie (m.in. siedziby NKWD i UB, więzienie przy ul. Rakowieckiej, kwatera „Ł” na Powązkach Wojskowych) i wykłady zaproszonych historyków.

Szczegółowe informacje o rekrutacji i harmonogramie szkolenia zostaną podane później.

Współorganizatorem kursu jest Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej IPN w Warszawie.

Kontakt:

Aleksandra Wierzchowska – tel. 22 576 30 01

aleksandra.wierzchowska@ipn.gov.pl

 

Wybory 1947 roku i ich konsekwencje

Szkolenie ma na celu ukazanie jakie znaczenie dla dziejów Polski po II wojnie światowej miały wybory do Sejmu Ustawodawczego przeprowadzone 19 stycznia 1947 roku.

W programie: wykłady, warsztaty, pokazy filmów.

Termin: styczeń 2017

Kontakt:

Barbara Pamrów – tel. 22 576 30 09

barbara.pamrow@ipn.gov.pl

 

Zagłada Żydów

Seminarium wyjazdowe dla nauczycieli historii, języka polskiego i WOS oraz przewodników miejskich na temat edukacji w miejscach pamięci związanych z Holokaustem, organizowane we współpracy z Międzynarodowym Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście, Terezin Memorial oraz Oddziałami IPN w Łodzi i w Lublinie.

Rekrutacja na seminarium zostanie otwarta w 2017 r.

Szkolenie obejmujące cztery wyjazdy studyjne:

marzec 2017 (1 dzień) – Trawniki, Poniatowa, Sobibór

kwiecień 2017 (2 dni) – Łódź, Chełmno n. Nerem

maj 2017 (3 dni) – Oświęcim

czerwiec 2017 (4 dni) – Terezin w Czechach oraz Praga

Uwaga: Warunkiem wyjazdu do Terezina jest uczestnictwo we wcześniejszych wyjazdach.

Szczegółowe informacje oraz harmonogram rekrutacji ukaże się na stronie: http://przystanekhistoria.ipn.gov.pl/

Kontakt:

Barbara Pamrów – tel. 22 576 30 09,

barbara.pamrow@ipn.gov.pl

 

do góry