Przystanek Historia

Oferta dla nauczycieli i studentów w roku szkolnym 2018/2019 - Dla Nauczycieli -

Instytut Pamięci Narodowej

Nawigacja

Oferta dla nauczycieli i studentów w roku szkolnym 2018/2019

Seminaria doskonalące dla nauczycieli.

 1. „Sześciu wspaniałych” czyli polscy Ojcowie Niepodległości.

Seminarium doskonalące dla nauczycieli przedmiotów humanistycznych, które przybliża sylwetki polskich Ojców Niepodległości. Szkolenie, zaplanowane na przełom listopada i grudnia 2018 r., odbędzie się w Przystanku Historia, złożą się na nie wykłady i warsztaty.

Termin: listopad/grudzień 2018 (piątek po południu - sobota)

Organizatorami szkolenia są Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń oraz Instytut Pamięci Narodowej.

Szczegółowe informacje o rekrutacji i planie szkolenia zostaną opublikowane na stronie internetowej Przystanku Historia.

 

Kontakt oraz dodatkowe informacje:

Barbara Pamrów – tel. 22 576 30 09

barbara.pamrow@ipn.gov.pl

 

 1. Zmagania o niepodległość Polski do listopada 1918 r. oraz budowa struktur państwa i wojny o granice Rzeczypospolitej

Instytut Pamięci Narodowej i Ministerstwo Edukacji Narodowej zapraszają w roku szkolnym 2017/2018 oraz 2018/2019 do udziału w seminarium dla nauczycieli przedmiotów humanistycznych organizowane we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej. Składać się będzie z czterech semestrów:

Rok szkolny: 2017/2018

 • Od konfederacji barskiej poprzez powstania i tajne sprzysiężenia, w tym dzieje Polaków na Syberii. Nowoczesne ruchy polityczne na ziemiach polskich – aspekty niepodległościowe.
 • Polski czyn niepodległościowy. Od powstania Związku Walki Czynnej do dnia odzyskania niepodległości.

Rok szkolny: 2018/2019

 • Pierwsze miesiące niepodległej Rzeczypospolitej (do powołania rządu Ignacego Paderewskiego i wyborów w styczniu 1919 r.) Kształtowanie się granic państwa: wojny o granice Polski Odrodzonej (cz.1) – granica wschodnia.
 • Od Sejmu Ustawodawczego do konstytucji marcowej. Kształtowanie się granic państwa:wojny o granice Polski Odrodzonej (cz.2) – granica zachodnia, północna i problem Śląska Cieszyńskiego.

Kurs zostanie zorganizowany we wszystkich oddziałach IPN – edycja dla nauczycieli z województwa mazowieckiego będzie przygotowana przez Przystanek Historia i Oddział IPN w Warszawie.

Szczegółowe informacje o rekrutacji na seminarium zostaną opublikowane na stronie internetowej Przystanku Historia.

          Kontakt oraz dodatkowe informacje:

  Michalina Żelazny – tel. (022) 5763010

  michalina.zelazny@ipn.gov.pl

 

 1. Dzieje polskiej emigracji niepodległościowej 1939–1989. Edycja II – Polski Paryż

Instytut Pamięci Narodowej oraz Ośrodek Rozwoju Edukacji organizują czteroletni projekt poświęcony polskiej emigracji niepodległościowej XX wieku. Pierwsza edycja w 2018 roku poświęcona była ośrodkom emigracyjnym w Wielkiej Brytanii, czyli polskiemu Londynowi. 

Druga edycja seminarium zaplanowana jest na rok szkolny 2018/2019, przybliżać będzie losy Polskiej emigracji niepodległościowej w XX wieku w Paryżu.

Planowane są kolejne edycje seminarium.

Projekt adresowany jest przede wszystkim  dla aktywnych zawodowo nauczycieli doradców metodycznych historii, wiedzy o społeczeństwie, języka polskiego w szkołach podstawowych (kl. VI-VII), szkołach podstawowych (kl. VI i VII) z klasami gimnazjalnymi, liceach i technikach.

W ramach II edycji  projektu zaplanowano:

 • trzy 14-godzinne seminaria (piątek-sobota; styczeń, luty, marzec 2019), na które składać się będą wykłady prowadzone przez cenionych historyków oraz zajęcia warsztatowe
 • trzy zadania konkursowe do  wykonania przez uczestników między kolejnymi zjazdami (więcej informacji w regulaminie konkursu).
 • Wyjazd edukacyjny do Paryża dla uczestników projektu, którzy najlepiej wykonają zadania konkursowe (pierwsza połowa lipca 2019 r.) 

Termin:

Nabór na seminarium rozpocznie się w październiku 2018 r. 

Szczegółowe informacje ukazywać się będą na stronach internetowych Przystanku Historia oraz Ośrodka Rozwoju Edukacji.

 

Kontakt oraz dodatkowe informacje:

Przystanek Historia:

Barbara Pamrów, barbara.pamrow@ipn.gov.pl

Renata Bieniek, renata.bieniek@ipn.gov.pl

ORE:

Grażyna Kurowska, grazyna.kurowska@ore.edu.pl

Jacek Piasecki, jacek.piasecki@ore.edu.pl

 

 

Seminaria  stacjonarno-terenowe:

UWAGA: ZMIANA PROGRAMU. Spotkanie Kto ratuje jedno życie – warszawscy Sprawiedliwi wśród Narodów Świata odbędzie się zgodnie z harmonogramem i będzie mieć charakter samodzielny.

Pozostałe zaplanowane spotkania odbędą się w kolejnym roku szkolnym.

 1. Niemieckie ludobójstwo – tragedia Polaków i Żydów w czasie II wojny światowej

Seminarium o losach Polaków i Żydów w czasie II wojny światowej, w sposób szczególny poświęcone tragedii Holocaustu oraz ratowaniu Żydów przez ich polskich sąsiadów.

Przeznaczone jest dla nauczycieli oraz edukatorów zajmujących się w swojej pracy tematyką Holokaustu oraz edukacją międzykulturową związaną z odkrywaniem w Małych Ojczyznach obecności kultury żydowskiej.              

Seminarium składać się będzie z trzech części: spaceru edukacyjnego śladami warszawskich sprawiedliwych, wizyty w Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau oraz wyjazdu studyjnego do Domu Konferencji w Wannsee. Warunkiem ukończenia kursu jest udział we wszystkich spotkaniach. Liczba miejsc ograniczona.

Harmonogram:

•  Kto ratuje jedno życie – warszawscy Sprawiedliwi wśród Narodów Świata – marzec 2019
Spotkanie ma charakter stacjonarno-terenowy: oprócz wykładu odbędzie się spacer edukacyjny śladami warszawskich Sprawiedliwych

•  Wspólne miejsce tragedii narodowych – kwiecień 2019
Wizyta w Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau

Geneza Zagłady – maj 2019
Wyjazd studyjny do Domu Konferencji w Wannsee

Zgłoszenia: nabór rozpocznie się w styczniu 2019 roku.
Szczegółowe informacje o rekrutacji i planie szkolenia zostaną opublikowane na stronie internetowej Przystanku Historia.

Kontakt:

Barbara Pamrów – tel. 22 576 30 09

barbara.pamrow@ipn.gov.pl

 

 1. Jan Rodowicz ,,Anoda’’

Seminarium stacjonarno-terenowe poświęcone Janowi Rodowiczowi „Anodzie” – harcerzowi, żołnierzowi Szarych Szeregów i Armii Krajowej, powstańcowi warszawskiemu. Po wojnie studiował na Politechnice Warszawskiej. Został aresztowany przez komunistyczne służby i zginął w czasie śledztwa w gmachu Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego w niewyjaśnionych do dzisiaj okolicznościach.

Szczegółowe informacje o rekrutacji i planie szkolenia zostaną opublikowane na stronie internetowej Przystanku Historia.

Organizatorami szkolenia są Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń oraz Instytut Pamięci Narodowej.

Termin: marzec 2019

          Kontakt oraz dodatkowe informacje:

  Michalina Żelazny – tel. (022) 5763010

  michalina.zelazny@ipn.gov.pl

do góry