Przystanek Historia

Warszawski pierścień śmierci - 20-21 września - Dla Nauczycieli -

Instytut Pamięci Narodowej

Nawigacja

Warszawski pierścień śmierci - 20-21 września

Seminarium poświęcone niemieckiemu ludobójstwu na ludności cywilnej Warszawy w czasie II wojny światowej, od akcji „AB” do wybuchu powstania warszawskiego. Przeznaczone jest dla nauczycieli i edukatorów zainteresowanych problematyką okupacji niemieckiej ziem polskich.

Szkolenie będzie się składać z dwóch części: stacjonarnej w Przystanku Historia (wykład oraz warsztaty) oraz terenowej, składającej się z wizyty w Mauzoleum Walk i Męczeństwa w al. Szucha, Muzeum Więzienia Pawiak, spaceru edukacyjnego śladami zamachu na Franza Kutscherę oraz zwiedzania Muzeum – Miejsca Pamięci w Palmirach.


Termin: 20-21 września 2019

Kontakt:

  • Jacek Radzymiński – jacek.radzyminski@ipn.gov.pl; tel. 22 576 30 08
do góry