Przystanek Historia

Lekcje z historii Polski XX wieku - rok szkolny 2017/2018 - Dla Uczniów -

Instytut Pamięci Narodowej

Nawigacja

Lekcje z historii Polski XX wieku - rok szkolny 2017/2018

Lekcje z historii Polski XX wieku

 

Zajęcia dla uczniów warszawskich przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz uczestników wycieczek szkolnych do Warszawy.

Szczegółowe informacje o zasadach rezerwacji lekcji oraz formularz rezerwacyjny znajdują się na stronie: http://przystanekhistoria.ipn.gov.pl/ w zakładce DLA UCZNIÓW JAK ZAPISAĆ SIĘ NA ZAJĘCIA? oraz REGULAMIN LEKCJI

 

Lekcje z historii Polski XX wieku

Tematy zajęć dla grup przedszkolnych:

1. Skarby ze starej szafy

2. Symbole narodowe

 

Tematy lekcji dla szkół podstawowych:

Klasy I-III

 1. Szkoła w PRL
 2. Nie ma cwaniaka nad dziecko z trzepaka – lata 80. XX wieku w Polsce
 3. Braki, kartki, kolejki – życie codzienne w latach 80  XX wieku w Polsce 

 

Orzeł Bielik, Kasztanka Piłsudskiego, Baśka Murmańska i inni czyli historia oczami zwierząt

Cykl warsztatów dla uczniów klas I-III.

 1. Orzeł Bielik
 2. Baśka Murmańska - żołnierka Komendanta Piłsudskiego
 3. Kasztanka
 4. Szeregowy Wojciech Miś. Historia niedźwiedzia, który został żołnierzem
 5. Królik berliński

Klasy IV-VII

 1. 11 listopada 1918 roku - Odzyskanie niepodległości
 2. II Rzeczpospolita w latach 30. XX wieku
 3. „A więc wojna…”. Polski wrzesień 1939 roku
 4. Polska pod okupacją niemiecką i sowiecką
 5. Szare Szeregi
 6. Cichociemni
 7. Asy polskiego lotnictwa w Bitwie o Anglię
 8. „Zachowałam się jak trzeba”. Historia Danuty Siedzikówny „Inki”
 9. Nie ma cwaniaka nad dziecko z trzepaka – lata 80.
 10. Szkoła w PRL
 11. „Mikołajek w szkole PRL”. Zajęcia w oparciu o publikację Maryny Miklaszewskiej pod tym samym tytułem
 12. Braki, kartki, kolejki – życie codzienne w latach 80. XX wieku w Polsce
 13. Stan wojenny 1981-1983
 14. Z flagą narodową przez najnowszą historię Polski
 15. „Jaki znak Twój…?”- lekcja w oparciu o grę edukacyjną ZnajZnak

 Historia oczami dziecka

Cykl warsztatów dla uczniów klas IV–VI szkoły podstawowej. W czasie zajęć uczniowie dowiedzą się m.in.: jak wyglądało życie w poszczególnych latach oraz jakie wydarzenia historyczne stały się ich symbolami.

1. II wojna światowa

2. Lata 40. i 50.

3. Lata 60.

4. Lata 70.

5. Lata 80.

Tematy lekcji dla klas VII szkoły podstawowej oraz dla  szkół gimnazjalnych:

 1. Odzyskanie niepodległości w 1918 roku
 2. Orlęta Lwowskie
 3. „Cud nad Wisłą”. Bitwa warszawska 1920 roku
 4. Wojna obronna 1939 r.
 5. Okupacja niemiecka i sowiecka
 6. Deportacje i łagry
 7. Polskie Państwo Podziemne
 8. Zbrodnia katyńska
 9. Holocaust
 10. Getto warszawskie
 11. Polacy ratujący Żydów w czasie II wojny światowej
 12. Jedyna Cichociemna. Opowieść o generał Elżbiecie „Zo” Zawackiej
 13. Cichociemni. Elita polskiej dywersji NOWOŚĆ
 14. „Dzieci wojny”. Losy dzieci polskich w czasie II wojny światowej
 15. Powstanie warszawskie
 16. Powstańcze dziewczyny
 17. „Zachowałam się jak trzeba”. Historia Danuty Siedzikówny „Inki”
 18. „Oświęcim to była igraszka…”. Życie Witolda Pileckiego
 19. Kwatera „Ł”
 20. Święta Polski Ludowej
 21. Fenomen „Solidarności”
 22. Stan wojenny 1981-1983
 23. W samo południe. Wybory 4 czerwca 1989 roku
 24. Warszawa przed II wojna światową, w czasie wojny i po wojnie

Tematy lekcji dla szkół ponadgimnazjalnych:

 1. Wojna obronna 1939 roku
 2. Polski Rząd na Uchodźstwie
 3. Okupacja niemiecka i sowiecka
 4. Deportacje i łagry
 5. Polskie Państwo Podziemne w walce z okupantem
 6. Zbrodnia katyńska
 7. Polski ruch oporu w czasie II wojny światowej - Armia Krajowa
 8. Postawy mieszkańców Generalnego Gubernatorstwa wobec okupanta
 9. Zbrodnia wołyńska - Ludobójstwo
 10. Mniejszość żydowska w II RP
 11. Mniejszość ukraińska w II RP
 12. Polacy na frontach II wojny światowej
 13. Armia generała Andersa
 14. Jedyna Cichociemna. Opowieść o generał Elżbiecie „Zo” Zawackiej
 15. Holocaust
 16. Sztuka Holocaustu
 17. Getto warszawskie
 18. Polacy ratujący Żydów w czasie II wojny światowej
 19. „Dzieci wojny”. Losy dzieci polskich w czasie II wojny światowej
 20. Powstanie warszawskie
 21. Powstańcze dziewczyny
 22. Polska „lubelska”
 23. Stalinizm w Polsce
 24. „Przewodnia siła narodu…”. PZPR, jej znaczenie i losy
 25. Prześladowani i aparat terroru
 26. Żołnierze Wyklęci
 27. Kwatera „Ł”
 28. Panny Wyklęte
 29. Rotmistrz Witold Pilecki
 30. Rządy Gomułki (1956–1970): polityka, społeczeństwo, gospodarka, kultura
 31. Dekada Gierka (1970–1980): polityka, społeczeństwo, gospodarka, kultura
 32. Polskie miesiące, czyli kryzysy w PRL
 33. Czerwiec ’56
 34. Marzec ’68
 35. Grudzień ’70
 36. Czerwiec ’76
 37. Stosunki Państwo – Kościół w PRL
 38. Represje MBP w stosunku do Prymasa Stefana Wyszyńskiego
 39. Święta Polski Ludowej
 40. Sztuka w służbie propagandy
 41. Dzieje pewnego eksperymentu – gospodarka PRL
 42. Wizja roli kobiety w propagandzie socjalistycznej lat 50. XX wieku w Polsce.
 43. Intelektualiści w PRL
 44. Opozycja w PRL
 45. Fenomen „Solidarności”
 46. Stan wojenny
 47. Okrągły Stół
 48. W samo południe. Wybory 4 czerwca 1989 roku
 49. Jak kostki domina. Jesień Narodów
 50. Warszawa przed II wojną światową, w czasie wojny i po wojnie
 51. Co kryją archiwa IPN?

Kontakt:

Magdalena Bogdan – tel. 22 576 30 08

magdalena.bogdan@ipn.gov.pl

Barbara Pamrów – tel. 22 576 30 09

barbara.pamrow@ipn.gov.pl

Michalina Żelazny – tel. 22 576 30 10

michalina.zelazny@ipn.gov.pl

 

Łączka i inne miejsca poszukiwań NOWOŚĆ

Projekt edukacyjny realizowany przez Przystanek Historia oraz Biuro Poszukiwań i Identyfikacji IPN pod patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Mogą w nim wziąć udział 6-8-osobowe zespoły składające się z uczniów warszawskich gimnazjów i szkół średnich.

Podczas comiesięcznych warsztatów uczestnicy poznają metody wykorzystywane w trakcie poszukiwań miejsc pochówków ofiar represji totalitarnych i otrzymają zadania do wykonania. Jako podsumowanie projektu nakręcą 2-minutowe filmy o pracach poszukiwawczych BPI. Zostaną one zaprezentowane w kwietniu 2018 r. podczas uroczystej gali w Pałacu Prezydenckim w Warszawie.

Projektowi towarzyszy cykl rozmów Łączka i inne miejsca poszukiwań.

Patronem medialnym projektu jest TVP Historia.

 

Kontakt oraz dodatkowe informacje:

Renata Bieniek – tel. 22 576 30 16

renata.bieniek@ipn.gov.pl

 

 

Zajęcia dla niepełnosprawnych intelektualnie

Cykl sześciu warsztatów dla osób upośledzonych intelektualnie w stopniu lekkim oraz umiarkowanym. Celem zajęć jest przekazanie podstawowych informacji na temat najnowszej historii Polski: drugiej wojny światowej oraz Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. Formy pracy i zakres materiału są dostosowane do potrzeb konkretnej grupy.

 

Kontakt oraz dodatkowe informacje:

Magdalena Bogdan – tel. 22 576 30 08

magdalena.bogdan@ipn.gov.pl

 

Spacerkiem po wystawie

Warsztaty dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, a także dla uczestników wycieczek szkolnych do Warszawy. Zajęcia mają formę spaceru po wystawie, podczas którego uczniowie w sposób aktywny zapoznają się z prezentowanym na wystawie zagadnieniem z historii najnowszej. Warsztaty trwają 60 minut.

Prosimy o umawianie się na zajęcia z dwutygodniowym wyprzedzeniem.

 

Kontakt:

Magdalena Bogdan – tel. 22 576 30 08

magdalena.bogdan@ipn.gov.pl

 

 

Ferie zimowe z historią najnowszą

Kolejna edycja kursu historii najnowszej dla maturzystów. W programie: wykłady pracowników IPN i wykładowców uczelni wyższych oraz warsztaty prowadzone przez edukatorów IPN i nauczycieli – metodyków historii. Celem warsztatów jest pogłębienie kompetencji uczniów, wymaganych

na egzaminie maturalnym. Cykl trwa dwa tygodnie i realizowany jest podczas ferii zimowych w województwie mazowieckim. Zajęcia odbywają się w dni powszednie w godzinach przedpołudniowych.

 

Kontakt:

Michalina Żelazny – tel. 22 576 30 10

michalina.zelazny@ipn.gov.pl

 

Lato w mieście, Zima w mieście

Zajęcia z historii najnowszej dla zorganizowanych grup dzieci w ramach ogólnopolskiej akcji Lato w mieście oraz Zima w mieście.

Kontakt:

Magdalena Bogdan – tel. 22 576 30 08

magdalena.bogdan@ipn.gov.pl

Barbara Pamrów – tel. 22 576 30 09

barbara.pamrow@ipn.gov.pl

 

Uczniowie obchodzą ważne rocznice historyczne

Projekt dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Uczniowie pod kierunkiem nauczyciela i pracowników Przystanku Historia przygotowują działanie (np. film dokumentalny, publikację, happening, spektakl teatralny, wystawę) upamiętniające ważną rocznicę historyczną, a następnie prezentują je w Przystanku Historia.

Kontakt:

Michalina Żelazny – tel. 22 576 30 10

michalina.zelazny@ipn.gov.pl

 

 

Synteza dziejów PRL

Zajęcia w języku angielskim dla uczniów dwujęzycznych szkół ponadgimnazjalnych.

Jeden moduł obejmuje trzy warsztaty.

Kontakt:

Magdalena Bogdan – tel. 22 576 30 08

magdalena.bogdan@ipn.gov.pl

 

Kontakt:

Magdalena Bogdan – tel. 22 576 30 08

magdalena.bogdan@ipn.gov.pl

Barbara Pamrów – tel. 22 576 30 09

barbara.pamrow@ipn.gov.pl

Michalina Żelazny – tel. 22 576 30 10

michalina.zelazny@ipn.gov.pl

do góry