Przystanek Historia

Grafik lekcji dla uczniów - CZERWIEC 2018 - Dla Uczniów -

Instytut Pamięci Narodowej

Nawigacja

Grafik lekcji dla uczniów - CZERWIEC 2018

1

4 czerwca

godz. 10:00

ZSP im. Noblistów Polskich w Lesznowoli

Symbole narodowe

Michalina Żelazny

2

11 czerwca

godz. 10:00

ZSP im. Noblistów Polskich w Lesznowoli

Symbole narodowe

Barbara Pamrów

3

11 czerwca

godz. 10:00

ZSP im. Noblistów Polskich w Lesznowoli

Symbole narodowe

Jacek Radzymiński

4

11 czerwca

godz. 12:00

Szkoła Podstawowa nr 344

Gra miejska ,,Śladami Kamieni na szaniec''

Michalina Żelazny

5

11 czerwca

godz. 12:00

Przedszkole nr 148

Symbole narodowe

Jacek Radzymiński

6

12 czerwca

godz. 10:00

Szkoła Podstawowa nr 344

Gra miejska ,,Śladami Kamieni na szaniec''

Michalina Żelazny

7

12 czerwca

godz. 12:00

 

Zespół Szkół nr 3 w Wyszkowie

Getto warszawskie

Jacek Radzymiński

8

13 czerwca

godz. 10:00

Szkoła Podstawowa Niepubliczna nr 74 im. bł. Honorata Koźmińskiego Spacer edukacyjny ,,11 listopada 1918 roku - miejsca, postacie, symbole''

Michalina Żelazny

9

13 czerwca

godz. 10:00

Zespół Szkolno-Przeszkolny nr 1 Szeregowy Wojciech Miś. Historia niedźwiedzia, który stał się żołnierzem Jacek Radzymiński
10

13 czerwca

godz. 12:00

Szkoła Podstawowa Specjalna nr 240

Odzyskanie niepodległości - 11 listopada 1918 roku Jacek Radzymiński
11

13 czerwca

godz. 12:00

Szkoła Przysposabiająca do Pracy nr 2 Warsztaty dla osób niepełnosprawnych 6/6 Magdalena Bogdan
12

14 czerwca

godz. 10:00

Szkoła Podstawowa nr 190 Spacer edukacyjny ,,Szlakiem powstańczej Warszawy''  Michalina Żelazny
13

14 czerwca

godz. 10:00

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 223

Baśka Murmańska - żołnierka Komendanta Piłsudskiego

Barbara Pamrów
14

14 czerwca

godz. 12:00

Przedszkole nr 148 Szeregowy Wojciech Miś. Historia niedźwiedzia, który stał się żołnierzem Barbara Pamrów
15

14 czerwca

godz. 12:00

Szkoła Podstawowa nr 158 im. Jana Kilińskiego Gra miejska ,,Warszawa marszałka Piłsudskiego'' Michalina Żelazny
16

15 czerwca

godz. 12:00

Szkoła Podstawowa nr  344 Gra miejska ,,Śladami Kamieni na szaniec'' Michalina Żelazny
17

18 czerwca

godz. 10:00

Szkoła Podstawowa Niepubliczna nr 74 im. bł. Honorata Koźmińskiego Spacer edukacyjny ,,11 listopada 1918 roku - miejsca, postacie, symbole'' Michalina Żelazny
18

18 czerwca

godz. 12:00

Szkoła Podstawowa nr 28 Szkoła w PRL-u Jacek Radzymińśki
19

19 czerwca

godz. 10:00

Szkoła Podstawowa nr 2 w Zalesiu Dolnym Gra miejska ,, Śladami  Kamieni na szaniec'' Michalina Żelazny
20

19 czerwca

godz. 12:00

Szkoła Podstawowa nr 32 im. Marka Edelmana Odzyskanie niepodległości w 1918 roku Magdalena Bogdan
21

19 czerwca

godz. 12:00

Liceum Lifeskills Gra miejska Michalina Żelazny
22

20 czerwca

godz. 10:00

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 354 im. Adama Asnyka Nie masz cwaniaka nad dziecko z trzepaka Jacek Radzymiński
23

20 czerwca

godz. 12:00

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 344 im. Powstania Warszawskiego Gra miejska ,,Śladami Kamieni na szaniec'' Michalina Żelazny
do góry