Imprezy otwarte

Comiesięczne spotkania dla wszystkich zainteresowanych historią najnowszą

 

Żołnierze Wyklęci i zapomniani bohaterowie

Cykl spotkań poświęconych żołnierzom powojennego podziemia niepodległościowego i działaczom opozycji demokratycznej. Filmom dokumentalnym towarzyszyć będą dyskusje z udziałem zaproszonych gości: historyków, publicystów i świadków historii. Cykl prowadzi Jędrzej Lipski – historyk, reżyser, dokumentalista i producent filmowy. Spotkania zostały objęte patronatem TVP Historia.

Kontakt:

Renata Bieniek – tel. 22 576 30 16

renata.bieniek@ipn.gov.pl

 

Polskie Miesiące

Seminarium popularnonaukowe ukazujące przełomowe momenty w historii Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. W programie będą omawiane między innymi takie wydarzenia jak: Październik 1956, Marzec 1968 oraz Czerwiec 1976. 

Kontakt:

Magdalena Bogdan – tel. 22 576 30 08

magdalena.bogdan@ipn.gov.pl

 

Mistrzowie dokumentu z historią w tle

W ramach programu zaprezentujemy filmu dokumentalne ukazujące konotacje historyczne twórców: dokumentalistów, reżyserów, operatorów i scenarzystów, którzy swoimi realizacjami zdobyli sobie uznanie widzów oraz środowisk zawodowych i artystycznych. Zaproszeni goście przedstawią kulisy realizacji filmów dokumentalnych, tajniki pracy operatora czy warsztat pracy dokumentalisty -scenarzysty, jednocześnie pokazując wartość dokumentu filmowego jako ważnego źródła wiedzy historycznej. Opowieściom filmowców towarzyszyć będzie komentarz historyka. Gospodarzem programu jest filmowiec, dokumentalista i historyk Jędrzej Lipski. Partnerem projektu jest TVP Historia.

Kontakt:

Renata Bieniek – tel. 22 576 30 16

renata.bieniek@ipn.gov.pl

 

Tajemnice wywiadu

Aby sprawnie funkcjonować na arenie międzynarodowej, państwa potrzebują jak najszerszej wiedzy na temat innych krajów. Gromadzeniem i analizowaniem takich informacji zajmują się służby wywiadowcze, zaś kontrwywiad ma na celu udaremnienie działań wywiadowczych innych państw. Ze względu na bezpieczeństwo państwa informacje o akcjach wywiadu i kontrwywiadu tylko w rzadkich przypadkach mogą być podane do szerszej wiadomości, a obywatele państwa dowiadują się o nich dopiero po wielu latach – dzięki publikacjom historyków, dziennikarzy czy politologów.

Cykl Tajemnice wywiadu prezentuje dzieje polskiego wywiadu i kontrwywiadu w XX wieku. Spotkania z udziałem zaproszonych znawców historii, struktur i technik operacyjnych tajnych służb poprowadzi Witold Gadowski, dziennikarz śledczy i korespondent wojenny. Współorganizatorami cyklu są Oddział IPN w Szczecinie oraz Archiwum IPN.

Kontakt:

Renata Bieniek – tel. 22 576 30 16

renata.bieniek@ipn.gov.pl

 

Między swastyką a czerwoną gwiazdą

Cykl dyskusji na temat mrocznej epoki dwóch totalitaryzmów: narodowego socjalizmu i komunizmu. Rozmawiamy o wielkich zbrodniach XX wieku, o ich ofiarach i sprawcach. O uwikłaniu w system totalnej przemocy, o destrukcyjnym wpływie ideologii na społeczeństwa i jednostki. Ale również o oporze i bohaterstwie.

Nie unikamy tematów trudnych i niewygodnych, takich jak relacje polsko-żydowskie, ludobójstwo na Wołyniu, postawy Polaków wobec obu okupantów czy decyzje podejmowane przez przywódców politycznych i wojskowych. W dyskusjach udział wezmą wybitni historycy, publicyści  pisarze i filmowcy.

Spotkania prowadzi Piotr Zychowicz – historyk i dziennikarz, redaktor naczelny magazynu „Historia Do Rzeczy”.

Kontakt:

Renata Bieniek – tel. 22 576 30 16

renata.bieniek@ipn.gov.pl

 

„Łączka” i inne miejsca poszukiwań – rozmowy z profesorem Krzysztofem Szwagrzykiem

Wskutek terroru komunistycznego w Polsce śmierć poniosło ponad 50 tys. osób, w tym wielu żołnierzy antykomunistycznego podziemia niepodległościowego. W 2011 r. w IPN uruchomiono program „Poszukiwania nieznanych miejsc pochówku ofiar terroru komunistycznego 1944–1956”, którego celem jest odnalezienie grobów oraz identyfikacja szczątków ofiar represji komunistycznych. O współpracy historyków, archeologów, specjalistów medycyny sądowej i genetyków oraz aktualnym stanie prac poszukiwawczych i identyfikacyjnych opowiadać będzie prof. Krzysztof Szwagrzyk – zastępca prezesa IPN i dyrektor Biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN, który już od 2003 r. prowadził poszukiwania grobów ofiar komunizmu na Dolnym Śląsku. Metoda opracowana przez prof. Szwagrzyka stała się podstawą całego programu poszukiwawczego IPN.

Spotkania prowadzić będzie Marcin Wikło, redaktor tygodnika „wSieci”.

Kontakt:

Renata Bieniek – tel. 22 576 30 16

renata.bieniek@ipn.gov.pl

 

Prezentacje książek o tematyce historycznej

Spotkania z autorami książek wydanych przez IPN i inne wydawnictwa, połączone z panelem dyskusyjnym w gronie ekspertów.

Kontakt:

Renata Bieniek – tel. 22 576 30 16

renata.bieniek@ipn.gov.pl

 

Rodzinna sobota

Kolejna edycja cieszących się ogromną popularnością warsztatów edukacyjnych dla dzieci. W tym roku uczestnicy poznają losy młodych polskich bohaterów, takich jak Leopold Lis-Kula, Danuta Siedzikówna „Inka” czy Romek Strzałkowski, a także czasy, w których żyli. Zajęcia przeznaczone są dla dzieci w wieku 6-9 lat i ich rodziców.

Kontakt:

Magdalena Bogdan

22 576 30 08

magdalena.bogdan@ipn.gov.pl

Barbara Pamrów

22 576 30 09

barbara.pamrow@ipn.gov.pl

 

Klub Historyczny im. Gen. Stefana Roweckiego „Grota”

W ramach działalności klubu dwa razy w miesiącu odbywają się spotkania dyskusyjne i projekcje filmów historycznych. Spotkania są otwarte również dla osób niebędącymi członkami klubu.

Kontakt:

Aleksandra Wierzchowska

022 576 30 04

aleksandra.wierzchowska@ipn.gov.pl

 

Pokój zagadek

„Real life escape game” to rodzaj zespołowej gry przygodowej odbywającej się w specjalnie zaaranżowanym do tego celu pomieszczeniu – tzw. pokoju zagadek. Gra wymaga od analitycznego myślenia, spostrzegawczości, a przede wszystkim działania zespołowego. W czasie wizyty w naszym pokoju zagadek uczestnicy zostaną przeniesieni do Polski z drugiej połowy lat 40. i wcielą się w Żołnierzy Niezłomnych stawiających opór sowieckiej okupacji. Podczas wykonywania zadania odbicia więźnia będą mieli okazję poznać bohaterów podziemia niepodległościowego oraz poznać realia życia w czasach stalinowskich.

Szczegółowe informacje o projekcie będą dostępne na stronie www.ipn.gov.pl/gry

Kontakt:

Karol Madaj

022 581 86 68

karol.madaj@ipn.gov.pl

 

Wszystkie zajęcia organizowane przez Przystanek Historia Centrum Edukacyjne IPN im. Janusza Kurtyki są bezpłatne.

Szczegółowe informacje dostępne na stronie internetowej:

www.przystanekhistoria.ipn.gov.pl

profilu FB:

www.facebook.com/przystanek.historia

Zastrzegamy sobie możliwość zmian w programie.

do góry