Imprezy otwarte

Comiesięczne spotkania dla wszystkich zainteresowanych historią najnowszą

 

Kościół-naród-państwo czyli niezwykły wiek XX w dziejach Polski – profesor Jan Żaryn zaprasza

Cykl dyskusji z udziałem zaproszonych historyków i publicystów poświęcony ważnym, choć niekiedy mniej znanym, wydarzeniom i postaciom z najnowszych dziejów Polski. Osią narracji będzie historia Kościoła Katolickiego w Polsce – zdaniem gospodarza programu Kościół odegrał kluczową rolę w kształtowaniu i podtrzymywaniu polskiej tożsamości oraz postaw wobec totalitarnych reżimów.

Cykl prowadzi prof. dr hab. Jan Żaryn – historyk, wykładowca UKSW, senator RP.

Kontakt:

Renata Bieniek – tel. 22 576 30 16

renata.bieniek@ipn.gov.pl

 

 Powróćmy do korzeni – zaprasza Jędrzej Lipski

Był czas, gdy Polska stanowiła największe państwo Europy. Polaka jadącego nad morze pytano: nad które? Przez wiele lat nasz kraj rozpychał się na cztery strony świata. Mimo to pojęcie „polskie imperium” jest nieobecne w naszej historii.

Przypomnijmy sobie potęgę I Rzeczypospolitej ukazaną w filmach dokumentalnych i fabularnych. W ramach cyklu Powróćmy do korzeni zaprezentujemy filmy o najważniejszych wydarzeniach – zwycięstwach, klęskach, przełomach –  w historii Polski, od chrztu Mieszka aż po wojnę polsko-bolszewicką. Projekcjom towarzyszyć będą dyskusje z zaproszonymi gośćmi.

Gospodarzem programu jest filmowiec, dokumentalista i historyk dr Jędrzej Lipski.

Kontakt:

Renata Bieniek – tel. 22 576 30 16

renata.bieniek@ipn.gov.pl

 

Tajemnice wywiadu

Aby sprawnie funkcjonować na arenie międzynarodowej, państwa potrzebują jak najszerszej wiedzy na temat innych krajów. Gromadzeniem i analizowaniem takich informacji zajmują się służby wywiadowcze, zaś kontrwywiad ma na celu udaremnienie działań wywiadowczych innych państw.

Sekrety działalności polskiego wywiadu i kontrwywiadu w XX wieku przybliżamy podczas dyskusji z serii Tajemnice wywiadu. To już trzecia edycja tego niezwykle popularnego cyklu. Spotkania z udziałem zaproszonych znawców historii, struktur i technik operacyjnych tajnych służb prowadzi Witold Gadowski, dziennikarz śledczy i korespondent wojenny. Współorganizatorem cyklu jest Oddział IPN w Szczecinie.

Kontakt:

Renata Bieniek – tel. 22 576 30 16

renata.bieniek@ipn.gov.pl

 

Na północ od Warszawy. Warmia i Mazury w XX w.

Warmia i Mazury to nie tylko kraina jezior, Smętka, gotyckich kościołów i zamków. To region o trudnej i bolesnej historii – od XIX-wiecznego kulturkampfu, przez zniszczenia w czasie I wojny światowej i międzywojenną biedę, aż po koszmar II wojny światowej i powojennych przesiedleń ludności, okres grabieży, terroru i strachu. Ślady historycznych dramatów są widoczne do dziś.

Na północ od Warszawy to cykl dyskusji i wykładów na temat Warmii i Mazur w XX w., który prezentuje m.in. specyfikę kulturową i historyczną regionu i jego mieszkańców oraz zmiany zachodzące tutaj na przestrzeni minionego stulecia.

Gospodarzem program jest historyk dr Waldemar Brenda

Kontakt:

Renata Bieniek – tel. 22 576 30 16

renata.bieniek@ipn.gov.pl

 

 „Łączka” i inne miejsca poszukiwań

Spotkania poświęcone prowadzonym przez IPN poszukiwaniom nieznanych miejsc pochówków ofiar represji komunistycznych i nazistowskich. Spotkania prowadzi Marcin Wikło, redaktor tygodnika „Sieci”.

Współorganizatorem cyklu jest Biuro Poszukiwań i Identyfikacji IPN.

Programowi towarzyszy projekt edukacyjny „Łączka” i inne miejsca poszukiwań dla uczniów mazowieckich gimnazjów i szkół średnich

Kontakt:

Renata Bieniek – tel. 22 576 30 16

renata.bieniek@ipn.gov.pl

 

Historia zza kulis – Rafał Dudkiewicz zaprasza

Cykl poświęcony „brudnym wspólnotom” PRL i ludziom żyjącym na pograniczu ówczesnego prawa. To świat znany z tekstów Marka Nowakowskiego, Leopolda Tyrmanda i Marka Hłaski. Świat, w którym krzyżują się ścieżki gwiazd estrady, hazardzistów, funkcjonariuszy aparatu represji i ludzi z marginesu społecznego.

Jak funkcjonował przestępczy półświatek i jakie były jego związki ze Służbą Bezpieczeństwa? Kto rekrutował prostytutki do współpracy z Departamentem I? W jaki sposób kontrolowano przemysł rozrywkowy? Jak wyglądało codzienne życie cinkciarzy, przemytników, „niebieskich ptaków”?

Opowiedzą o tym nasi goście: historycy, publicyści i świadkowie epoki. Gospodarzem programu jest Rafał Dudkiewicz, dziennikarz Polskiego Radia24

Kontakt:

Renata Bieniek – tel. 22 576 30 16

renata.bieniek@ipn.gov.pl

 

Polskie skrzydła czyli 100-lecie polskiego lotnictwa

W tym roku świętujemy nie tylko 100. rocznicę odzyskania niepodległości, lecz także 100-lecie polskiego lotnictwa – pierwsze jednostki powstały jeszcze przed zakończeniem I wojny światowej, a 5 listopada 1918 r. odbył się pierwszy lot bojowy. Lotnictwo odegrało ważną rolę podczas walk o granice Polski, a piloci wykazali się odwagą i poświęceniem. Dowiedli go ponownie podczas wojny obronnej 1939 r. mimo znacznej przewagi liczebnej i technologicznej agresorów. Swoją walkę kontynuowali na obczyźnie, podczas bitwy o Anglię –  polski Dywizjon 303 był najlepszą jednostką spośród wszystkich dywizjonów biorących udział w tej kampanii.

Kontakt:

Renata Bieniek – tel. 22 576 30 16

renata.bieniek@ipn.gov.pl

 

Tajemnice bezpieki

Czym była Służba Bezpieczeństwa? Jak powstała, czym się zajmowała, jakie są dzisiaj konsekwencje jej działań? Czy wiemy o niej już wszystko? Na te i inne pytania spróbujemy odpowiedzieć w cyklu  Tajemnice bezpieki poświęconym historii organów bezpieczeństwa państwa w lach 1944-1989. Spotkania z udziałem zaproszonych specjalistów – historyków, politologów i dziennikarzy –  prowadzi Piotr Woyciechowski, publicysta i politolog.

Kontakt:

Renata Bieniek – tel. 22 576 30 16

renata.bieniek@ipn.gov.pl

 

 Solidarność wielkich zakładów pracy – zaprasza Jarosław Szarek

NSZZ „Solidarność” to prawdziwy fenomen:  wielomilionowy związek zawodowy, autentyczna reprezentacja ludzi pracy, a zarazem organizacja polityczna funkcjonująca demokratycznie w niedemokratycznym państwie. Kolebką „Solidarności” były wielkie zakłady pracy, m.in. Stocznia Gdańska, Stocznia Szczecińska, śląskie kopalnie czy zakłady mechaniczne w Ursusie, w których latem 1980 r. rozpoczęły się masowe strajki. Ich wyjątkowa forma – wyraz solidarności z innymi protestującymi zakładami z różnych branż – nie tylko dał „Solidarności” nazwę, lecz przede wszystkim przesądził o jej unikatowym charakterze.

Kontakt:

Renata Bieniek – tel. 22 576 30 16

renata.bieniek@ipn.gov.pl

 

Prezentacje książek
Dyskusje wokół nowych książek o tematyce historycznej opublikowanych przez IPN lub inne wydawnictwa.

Kontakt:

Renata Bieniek – tel. 22 576 30 16

renata.bieniek@ipn.gov.pl

 

Pokazy filmów
Projekcje filmów o ważnych postaciach i wydarzeniach historycznych. Pokazom towarzyszą dyskusje z udziałem twórców filmu oraz historyków zajmujących się poruszaną w nim tematyką.

Kontakt:

Renata Bieniek – tel. 22 576 30 16

renata.bieniek@ipn.gov.pl

 

Uwaga: W seminariach otwartych dla publiczności mogą uczestniczyć także nauczyciele. Możliwość otrzymania zaświadczenia o udziale.

 

Rodzinna sobota.  Podróż ku niepodległości.

   

Kontynuacja dwuletniego cyklu zajęć w ramach programu Rodzinna sobota, który ma za zadanie przygotować uczestników do  obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości w listopadzie 2018 roku.

W poprzednim roku szkolnym uczestnicy poznawali historię Polski i Polaków pod zaborami, natomiast w obecnym opowiemy dzieciom jak to się stało, że Polska odzyskała niepodległość  oraz jak żyło się w naszym kraju w pierwszych latach po jego odrodzeniu.

Zajęcia dla dzieci w wieku 6-10 lat i rodziców.

Kontakt oraz dodatkowe informacje:

Magdalena Bogdan

22 576 30 08

magdalena.bogdan@ipn.gov.pl

Barbara Pamrów

22 576 30 09

barbara.pamrow@ipn.gov.pl

 

 

Klub Historyczny im. Gen. Stefana Roweckiego „Grota”

W ramach działalności klubu odbywają się spotkania dyskusyjne i projekcje filmów historycznych. Spotkania są otwarte również dla osób niebędących członkami klubu.

Kontakt:

Aleksandra Wierzchowska

022 576 30 01

aleksandra.wierzchowska@ipn.gov.pl

 

 

Wszystkie zajęcia organizowane przez Przystanek Historia Centrum Edukacyjne IPN im. Janusza Kurtyki są bezpłatne.

Szczegółowe informacje dostępne na stronie internetowej:

www.przystanekhistoria.ipn.gov.pl

profilu FB:

www.facebook.com/przystanek.historia

Zastrzegamy sobie możliwość zmian w programie.

do góry