Przystanek Historia

Seminarium Polacy bez Polski, czyli losy przymusowo wysiedlonych do Związku Sowieckiego -

Instytut Pamięci Narodowej

Nawigacja

Przystanek Historia Centrum Edukacyjne IPN im. Janusza Kurtyki oraz Fundacja Kresy-Syberia zapraszają nauczycieli historii, wiedzy o społeczeństwie i języka polskiego na całoroczne seminarium Polacy bez Polski – losy przymusowo wysiedlonych do Związku Sowieckiego.

Kresy Wschodnie w przededniu wojny, inwazja sowiecka na Polskę w 1939 r., zbrodnia katyńska, losy deportowanych Polaków to tylko niektóre z tematów cyklu prowadzonego przez wybitnych znawców problematyki wschodniej i doświadczonych edukatorów Fundacji oraz IPN. W programie każdego spotkania: wykład, warsztaty i projekcja filmu. Zajęcia są bezpłatne i będą się odbywać raz w miesiącu w czwartki w godz. 16-19 w Centrum Edukacyjnym IPN przy ulicy Marszałkowskiej 21/25 w Warszawie. Po zakończeniu kursu słuchacze otrzymają zaświadczenia o ukończeniu doskonalenia zawodowego. Szczegółowe informacje i program poniżej.

Spotkanie 1 (27.09.2012 r.)

Temat : Kresy Wschodnie II RP (1918-1939) w przededniu ich kresu

Spotkanie 2 (18.10.2012 r.)

Temat : Inwazja sowiecka na Polskę, sowietyzacja Kresów i Europy Środkowo-Wschodniej

Spotkanie 3 (29.11.2012 r.)

Temat : Masowe deportacje Polaków do ZSRR

Spotkanie 4 (13.12.2012 r.)

Temat : Zbrodnia Katyńska – fakty, śledztwa, pamięć o ofiarach

Spotkanie 5 (17.01.2013 r.)

Temat : Pakt Sikorski-Majski i jego konsekwencje dla losów Polaków w ZSRR

Spotkanie 6 (14.02.2013 r.)

Temat : Armia Polska na Wschodzie – tworzenie, ewakuacja z ZSRR, utworzenie II Korpusu Polskiego

Spotkanie 7 (21.03.2013 r.)

Temat : Losy polskich uchodźców cywilnych na Bliskim Wschodzie, w Indiach, Afryce, Nowej Zelandii i Meksyku (1942-1950)

Spotkanie 8 (18.04.2013 r.)

Temat : Losy Polaków w ZSRR (1943-1956)

Spotkanie 9 (16.05.2013 r.)

Temat : Armia Berlinga, Związek Patriotów Polskich – walka o Polskę i pomoc zesłańcom a ideologia komunistyczna

Spotkanie 10 (13.06.2013 r.)

Temat : Powojenne dylematy i losy Sybiraków

do góry