Przystanek Historia

Finał VII edycji Konkursu o Nagrodę im. prof. Tomasza Strzembosza - 11 września - 2015 -

Instytut Pamięci Narodowej

Nawigacja

Finał VII edycji Konkursu o Nagrodę im. prof. Tomasza Strzembosza - 11 września

11 września (piątek), godz. 16:00

Finał VII edycji Konkursu o Nagrodę im. prof. Tomasza Strzembosza. Organizatorem konkursu jest Fundacja im. Tomasza Strzembosza we współpracy z Instytutem Studiów Politycznych PAN i Collegium Civitas.

Nagroda jest przyznawana corocznie za najlepszą książkę dotyczącą najnowszej historii, tj. okresu od wybuchu II wojny światowej do 1989 roku. Do konkursu może zostać zgłoszona wyłącznie debiutancka książka bądź druga książka w dorobku autora, która jest dziełem oryginalnej twórczości autora oraz wynikiem jego własnych badań, a ponadto jest napisana przystępnym językiem literackim, zrozumiałym dla przeciętnie wykształconego człowieka.

 

Jury Nagrody tworzą:

  • prof. dr hab. Tomasz Szarota - Przewodniczący Jury
  • Irena Lasota
  • prof. dr hab. Andrzej Paczkowski
  • prof. dr hab. Wojciech Roszkowski
  • prof. dr hab. Wojciech Materski
  • dr hab. Marek Wierzbicki, prof. KUL - Sekretarz Nagrody
do góry