Przystanek Historia

Promocja książki Wywiad cywilny Polski Ludowej w latach 1945–1961 - 8 lutego - 2018 -

Instytut Pamięci Narodowej

Nawigacja

Promocja książki Wywiad cywilny Polski Ludowej w latach 1945–1961 - 8 lutego

8 lutego w Przystanku odbyła się promocja książki Witolda Bagieńskiego Wywiad cywilny Polski Ludowej w latach 1945–1961. W dyskusji udział wzięli: prof. Andrzej Paczkowski, dr hab. Sławomir Cenckiewicz oraz dr Witold Bagieński, autor. Spotkanie poprowadził dr Władysław Bułhak.

Wywiad cywilny stanowił integralną część organów bezpieczeństwa Polski Ludowej i miał ściśle wytyczone pole działania. Głównym zadaniem jednostek UB i SB działających w kraju było kontrolowanie społeczeństwa i zwalczanie wroga wewnętrznego, czyli przeciwników władz komunistycznych. Rola wywiadu polegała na walce z wrogami zewnętrznymi i obserwowaniu sytuacji w środowiskach, które mogły podejmować próby wspierania krajowych przeciwników systemu. 

do góry