Przystanek Historia

Wystawa Wojsko Ludowe zawsze z Partią - 8-20 marca - 2018 -

Instytut Pamięci Narodowej

Nawigacja

Wystawa Wojsko Ludowe zawsze z Partią - 8-20 marca

8-20 marca

Wystawa Wojsko Ludowe zawsze z Partią przygotowana przez Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej, Centralną Biblioteką Wojskową oraz Wojskowym Biurem Historycznym.

Wystawa poświęcona jest głównie zjawisku antysemityzmu w Ludowym Wojsku Polskim w okresie 1967-1968 roku. Przedstawiono kontekst międzynarodowy i sytuację polityczną, która doprowadziła do przeprowadzenia czystki w armii. Podkreślono zmianę w kierownictwie Ministerstwa Obrony Narodowej i działalność gen. Wojciecha Jaruzelskiego. Osobną planszę poświęcono aktywności LWP w czasie wydarzeń marcowych. W wystawie zaprezentowano także wymiar społeczny czystek antysemickich w wojsku, falę emigracji. Ostatnie plansze dotyczą aktualnej współpracy Sił Zbrojnych RP i Sił Obronnych Izraela.

 

do góry