Przystanek Historia

Wystawa Pancerne skrzydła - 5 czerwca - 28 lipca - 2018 -

Instytut Pamięci Narodowej

Nawigacja

Wystawa Pancerne skrzydła - 5 czerwca - 28 lipca

June 5th - July 28th

Biało-czerwone flagi, transparenty „Leve de Bevrijders!” (Niech żyją wyzwoliciele!), „Niech żyje Polska!”, deszcz kwiatów – tak mieszkańcy flamandzkich miast witali 1 Dywizję Pancerną pod dowództwem gen. Maczka. Mimo upływu lat wdzięczna pamięć o polskich żołnierzach wciąż żyje, a jej wyrazem jest międzynarodowa wystawa Pancerne skrzydła, ukazująca wyzwolenie Flandrii przez żołnierzy 1 Dywizji Pancernej we wrześniu 1944 r. Teksty w trzech wersjach językowych (polskiej, angielskiej i niderlandzkiej) są bogato ilustrowane zdjęciami i filmami – większość z nich nie była dotąd prezentowana szerokiej publiczności. Towarzyszą im unikatowe eksponaty, takie jak sztandar 1 DP i pamiętniki żołnierzy.

White-and-red flags, banners with slogans “Leve de Bevrijders!” (Long live the liberators!), “Long live Poland”, flowers – in this way the Flemish community welcomed  the Polish 1st Armoured Division commanded by gen. Maczek. This grateful remembrance is still alive after so many years – as shown by the international exhibition Armoured Wings presenting the liberation of Flanders by the 1st Armoured Division in September 1944. Trilingual texts (Polish, English and Dutch version) are illustrated with a lot of photos and films that have never been published before. Panels are accompanied by unique exhibits including standards, soldiers’ diaries and pieces of uniforms.

FACEBOOK

1 Dywizja Pancerna została sformowana w Szkocji zimą 1942 r. jako część Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie. Po przerzuceniu do Francji w 1944 r. uczestniczyła w walkach pod Falaise i Chamboise, gdzie poniosła poważne straty. Mimo to przetrwała i podjęła pościg za niemiecką armią, pokonując średnio 50 km dziennie. By zminimalizować zniszczenia i straty wśród ludności cywilnej, gen. Stanisław Maczek unikał stosowania ognia artyleryjskiego. Mieszkańcy wyzwalanych miejscowości witali polskich żołnierzy z entuzjazmem: „gromadnie, bez wyjątku wylegli przed domy, cisną się do czołgów, rzucają kwiatami, płaczą, szaleją z radości”. Jak wspominał dowódca 1 DP, serdeczność i gościnność Belgów sprawiły, że Polacy poczuli się „jakby we własnym kraju”.

Wdzięczność Belgów przejawiała się różnorodnie: od opieki nad grobami poległych Polaków, poprzez nadawanie „polskich” nazw ulicom, aż po organizację uroczystości rocznicowych. O polsko-belgijskiej przyjaźni świadczy także niniejsza wystawa, zorganizowana z inicjatywy Dirka Verbeke, honorowego sekretarza miasta Tielt. Jest to wspólne przedsięwzięcie Przedstawicielstwa Rządu Flandrii w Polsce, Instytutu Pamięci Narodowej, Muzeum II Wojny Światowej przy współpracy Stowarzyszenia Pierwszej Polskiej Dywizji Pancernej, Muzeum Wojska Polskiego oraz Narodowego Instytutu Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą; eksponatów użyczyli też prywatni kolekcjonerzy. 

Projekt i wykonanie wystawy: 7Muz

The 1st Armoured Division, formed in 1942 in Scotland, was a unit of the Polish Armed Forces in the West. In 1944 it was transferred to France and took part in the battles of  Falaise and Chamboise. Despite heavy losses, the division survived and pursued the Germans, having made an average daily distance of 50 km. Gen. Maczek ordered not to use any artillery in order to avoid civilian casualties. Polish soldiers were ecstatically greeted by the inhabitants of the liberated cities “who numerously, each and every day, have come out of their houses, and are surging towards the tanks, throwing flowers, weeping, jumping for joy”. According to the commander of the division, the hospitality and cordiality of the Flemish made Polish soldiers feel “like in their own country”

The Belgian gratitude was shown in many various ways: taking care of the graves of fallen Polish soldiers, giving  streets “Polish” names, celebrating anniversaries and others. This exhibition, another example of Polish-Belgian friendship, is organized on the initiative of Dirk Verbeke, the honorary secretary of Tielt. It is a collective venture of the General Representation of the Government of Flanders in PolandInstitute of National Remembrance,  and Museum of the Second World War in cooperation with Polish Army MuseumAssociation First Polish Armoured Division Belgium and The National Institute of Polish Cultural Heritage Abroad. Many exhibits come from private collectors

Design and production: 7Muz.

do góry