Przystanek Historia

Zagłada ziemiaństwa polskiego na dawnych ziemiach wschodnich Rzeczypospolitej w latach 1939–1945. Wybrane problemy – 15–16 czerwca - 2018 -

Instytut Pamięci Narodowej

Nawigacja

Zagłada ziemiaństwa polskiego na dawnych ziemiach wschodnich Rzeczypospolitej w latach 1939–1945. Wybrane problemy – 15–16 czerwca

15–16 czerwca 2018

Ogólnopolska konferencja naukowa Zagłada ziemiaństwa polskiego na dawnych ziemiach wschodnich Rzeczypospolitej w latach 1939–1945. Wybrane problemy

Konferencja stanowi kontynuację rozważań nad dziejami warstwy ziemiańskiej w XX wieku, zapoczątkowanymi w listopadzie ubiegłego roku podczas konferencji poświęconej okresowi 1917–1921. Celem konferencji jest ujęcie tytułowego zagadnienia zarówno w kontekście strat osobowych, jak i materialnych. Przez pryzmat losów osób i rodzin omówione zostaną wątki polityczne, społeczne, gospodarcze, kulturalne (losy dworów i pałaców, zbiorów sztuki, bibliotek, itd.), propagandowe. Współorganizatorami konferencji są Instytut Pamięci Narodowej (Biuro Badań Historycznych i Oddział Lublin) oraz Polskie Towarzystwo Ziemiańskie.

Pliki do pobrania

  • Program konferencji
    1.62 MB
    Zagłada ziemiaństwa polskiego na dawnych ziemiach wschodnich Rzeczypospolitej w latach 1939–1945. Wybrane problemy
do góry