Przystanek Historia

Prezentacja książki Słownik biograficzny starostów Drugiej Rzeczypospolitej - 13 listopada - 2018 -

Instytut Pamięci Narodowej

Nawigacja

Prezentacja książki Słownik biograficzny starostów Drugiej Rzeczypospolitej - 13 listopada

13 listopada (wtorek), godz. 17.30
Prezentacja książki Słownik biograficzny starostów Drugiej Rzeczypospolitej. Rozmowę z dr. hab. Januszem Mierzwą, autorem publikacji, poprowadzi dr hab. Piotr Cichoracki prof. UWr.

O miejscu służby starostów w Drugiej Rzeczypospolitej decydowały władze centralne. Jednocześnie mieli w swym ręku podstawowe instrumenty wpływu na życie społeczno-ekonomiczno-polityczne podległego powiatu. Ze zbiegu tych dwóch okoliczności wynika jasna konkluzja – z jednej strony mamy do czynienia z osobami, które często zostawiły po okresie swojego urzędowania bardzo wymierne efekty, ważne dla społeczności lokalnych, ale z drugiej strony – w zdecydowanej większości przypadków nie były związane swym pochodzeniem z zarządzanym obszarem (inaczej niż współcześnie).

do góry