Przystanek Historia

Przez Morze Czerwone. Rzeczpospolita Polska na Uchodźstwie 1945-1990 - 14 października - 2019 -

Instytut Pamięci Narodowej

Nawigacja

Przez Morze Czerwone. Rzeczpospolita Polska na Uchodźstwie 1945-1990 - 14 października

14 października (poniedziałek), godz. 17.30

Promocja albumu Przez Morze Czerwone. Rzeczpospolita Polska na Uchodźstwie 1945-1990. Rozmowę z dr. Tomaszem Łabuszewskim poprowadzi dr hab. Patryk Pleskot.

Album przedstawia historię polskiej emigracji niepodległościowej w czterech płaszczyznach. Ukazuje postacie 6 prezydentów RP na Uchodźstwie, działalność rządów emigracyjnych, Skarbu Narodowego, Rady Narodowej. Przypomina historię polskich partii politycznych działających na Zachodzie, SN, PPS, SP, PRW NiD, NGS, LNP. Wiele miejsca w albumie poświęcono aktywności społecznej polskich emigrantów, działalności w stowarzyszeniach kombatanckich i polonijnych, akcjom pomocowym dla pozostającego pod władzą komunistów kraju.

Równie ważną płaszczyzną ukazaną w prezentowanej publikacji jest kultura – będąca prawdziwym oknem na świat dla objętych komunistyczną cenzurą obywateli PRL. To setki tytułów prasowych, wydawnictw, tysiące publikacji naukowych, literatury pięknej. To działalność placówek naukowych, teatrów, galerii, muzeów, kultywujących tradycję Polski niepodległej.

Publikacja w ramach centralnego projektu badawczego IPN „Polska emigracja niepodległościowa 1945–1990”.

do góry