Przystanek Historia

Seminarium Księża niezłomni - 18-19 października - 2019 -

Instytut Pamięci Narodowej

Nawigacja

Seminarium Księża niezłomni - 18-19 października

W dniach 18-19 października 2019 r. Przystanek Historia Centrum Edukacyjne IPN im. Janusza Kurtyki zorganizowało seminarium stacjonarno-terenowe dla nauczycieli przedmiotów humanistycznych pt. Księża niezłomni.

Część stacjonarna seminarium odbyła się w piątek. Otworzył ją wykład Martyrologia duchowieństwa polskiego podczas niemieckiej okupacji w l. 1939-1945 przygotowany przez dr Annę Jagodzińską z Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN. Po prelekcji uczestnicy obejrzeli film dokumentalny poświęcony tematyce seminarium. Pierwszy dzień zamknęły warsztaty Stosunki państwo-Kościół w PRL, poprowadzone przez Barbarę Pamrów z Przystanku Historia.

Sobota rozpoczęła się wizytą w Celach Bezpieki (Muzeum Powstania Warszawskiego), mieszczących się w piwnicach dawnego gmachu Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego. Po ekspozycji oprowadził przewodnik, który przybliżył historię tego miejsca oraz losy osadzonych, m.in. polskich duchownych. Ostatnim miejscem na trasie było Muzeum Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki. Uczestnicy poznali losy błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki, obejrzeli cenne pamiątki, fotografie, kroniki filmowe oraz wysłuchali kilku kazań ks. Jerzego. Po poruszającej ekspozycji oprowadził przewodnik, który osobiście znał duchownego. Na koniec wszyscy uczestnicy zapalili znicze na grobie ks. Jerzego Popiełuszki.

Seminarium odbyło się w ramach obchodów Narodowego Dnia Pamięci Duchownych Niezłomnych.

do góry