Przystanek Historia

Oferta dla nauczycieli i studentów w roku szkolnym 2017/2018 - Dla Nauczycieli -

Instytut Pamięci Narodowej

Nawigacja

Oferta dla nauczycieli i studentów w roku szkolnym 2017/2018

OFERTA DLA NAUCZYCIELI I STUDENTÓW

 

Kto ratuje jedno życie  – polscy Sprawiedliwi wśród Narodów Świata

Dwuczęściowe seminarium dla nauczycieli przedmiotów humanistycznych ukazujące wybrane  sylwetki polskich sprawiedliwych wśród narodów świata. Pierwsza część seminarium będzie miała charakter stacjonarny i składać się będzie z wykładów oraz warsztatów edukacyjnych. Drugą częścią seminarium będzie wyjazd studyjny do Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej.

Termin: jesień 2017

Szczegółowe informacje ukazywać się będą na stronie internetowej Przystanku Historia.

Kontakt:

Barbara Pamrów – tel. 22 576 30 09

barbara.pamrow@ipn.gov.pl

 

Praska wiosna 1968

Seminarium wyjazdowe do Pragi dla nauczycieli przedmiotów humanistycznych. Jego celem jest ukazanie, jakie znaczenie dla upadku reżimu komunistycznego w Europy Środkowowschodniej miało powstanie w Pradze w 1968 r. Seminarium ma nie tylko poszerzyć wiedzę nauczycieli, lecz także być okazją do spotkania z czeskimi nauczycielami oraz wymiany doświadczeń. W ramach seminarium zaplanowane są spotkania ze świadkami historii.

Seminarium organizowane we współpracy z Instytutem Badania Reżimów Totalitarnych w Pradze, Instytutem Polskim w Pradze i Stowarzyszeniem Czeskich Nauczycieli Historii PANT w Ostrawie.

Termin: wiosna 2018

Szczegółowe informacje ukazywać się będą na stronie internetowej Przystanku Historia. Nabór na seminarium rozpocznie się w styczniu 2018 roku. 

http://przystanekhistoria.ipn.gov.pl/

Kontakt:

Barbara Pamrów – tel. 22 576 30 09

barbara.pamrow@ipn.gov.pl

 

Dzieje polskiej emigracji niepodległościowej 1939-1989

Edycja I – polski Londyn

Czteroletnie seminarium dla nauczycieli przedmiotów humanistycznych poświęcone polskiej emigracji niepodległościowej XX wieku. Pierwsza edycja poświęcona będzie  ośrodkom emigracyjnym  w Wielkiej Brytanii czyli polskiemu Londynowi; kolejne przybliżą losy polskiej emigracji politycznej w Nowym Jorku, Paryżu i Rzymie.

Seminarium ma charakter szkolenia doskonalącego dla nauczycieli, a po jego zakończeniu uczestnicy otrzymają odpowiednie zaświadczenia. Warunkiem otrzymania zaświadczenia jest obecność na spotkaniach oraz realizacja zadań projektowych. Dla 25 uczestników, którzy wykonają je najlepiej, przewidziany jest tygodniowy wyjazd studyjny do Londynu, gdzie odwiedzimy m.in. Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego. ​

Współorganizatorzy: Wojskowe Biuro Historyczne, Archiwum Akt Nowych, Ośrodek Rozwoju Edukacji.

Rekrutacja na seminarium jest możliwa wyłącznie przez platformę szkoleniową Ośrodka Rozwoju Edukacji.

 

Kontakt:

Barbara Pamrów – tel. 22 576 30 09

barbara.pamrow@ipn.gov.pl

Renata Bieniek – tel. 22 576 30 16

renata.bieniek@ipn.gov.pl

 

Epoka powstań

Seminarium dla nauczycieli przedmiotów humanistycznych organizowane we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej. Składać się będzie z czterech semestrów:

  1. Od konfederacji barskiej poprzez powstania i tajne sprzysiężenia, w tym dzieje Polaków na Syberii. Nowoczesne ruchy polityczne na ziemiach polskich – aspekty niepodległościowe.
  2. Polski czyn niepodległościowy. Od powstania Związku Walki Czynnej do dnia odzyskania niepodległości.
  3. Pierwsze miesiące niepodległej Rzeczypospolitej (do powołania rządu Ignacego Paderewskiego i wyborów w styczniu 1919 r.) Kształtowanie się granic państwa – wojny o granice Polski Odrodzonej (cz.1) – granica wschodnia.
  4. Od Sejmu Ustawodawczego do konstytucji marcowej. Kształtowanie się granic państwa – wojny o granice Polski Odrodzonej (cz.2) – granica zachodnia, północna i problem Śląska Cieszyńskiego.

Kurs zostanie zorganizowany we wszystkich oddziałach IPN – edycja dla nauczycieli z województwa mazowieckiego będzie przygotowana przez Przystanek Historia i Oddział IPN w Warszawie. Szczegółowe informacje o rekrutacji na seminarium zostaną opublikowane na stronie internetowej Przystanku Historia.
 

Kontakt:

Michalina Żelazny – tel. 22 576 30 10

michalina.zelazny@ipn.gov.pl

 

 

do góry